Bilecik Orhan Gazi Camii

Bilecik Orhan Gazi Camii
  • Yapılış Tarihi : 1331

Bilecik’te 14.yy.’a tarihlenen "Eski Bilecik" diye anılan harabe şehirde yer almaktadır.Külliye biçiminde inşa edilen bu yapılar topluluğu ören yerinin kuzeybatı kısmındaki tepede yer almaktadır.Karşısındaki yamaçta ise imareti bulunmaktadır.Eser erken Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olup Orhan Bey zamanında 1331 yılında yaptırılmıştır.Bugün harap bir halde olan cami ve imaret çok kez onarım görmüştür.1889 yılında II.Abdülhamid’in restore çalışmalarında çifte minare eklenmiştir.

Mimari Özellikleri

Kare’ye yakın dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.Boyutları 17.35x16.50 metre olan camiinin masif duvarların üzerine kasnaklı bir kubbe yerleştirilmiştir.Harimin üzeri bu şekilde örtülmüş olup, son cemaat yerinin var olduğu bilinse de günümüze gelememiştir.Yapı plan ve süsleme açısından oldukça sade olsa da Osmanlı mimarisinin anıtsal camileri arasındaki ilk örneklerden biri olma özelliğine sahiptir.Harim duvarlarının iç kısımları birer eyvan gibi 2.40 metre derinliğinde oyularak daha geniş bir mekan elde edilmeye çalışılmıştır.Bu şekilde duvarların kalınlığı da hafifletilmiştir.Bu şekilde inşa edilen köşe duvarları üstüne oturan sivri kemerlerin taşıdğı kubbeye geçiş üçgen yüzeyler ile sağlanmıştır.Kasnak sekizgen olup, 9.50 metre çapında basık bir kubbessi bulunmaktadır.Yarı silindirik kesitli mihrabı da sade olup önünde yüksekçe bir seki yer almaktadır.Camiinin ön cephesinin iki yanındaki yüksek kürsülü, silindirik gövdeli, tek şerefeli minaresi taştan yapılmış olup üslup bakımından mimariye uymamaktadır.Sonradan eklenen bu minarelerin yapıya uygun olarak tasarlanmaması sanatsal eksikliği göstermektedir.Yapının oriijinal minaresi 30 metre ilerisinde kuzeyindeki bir kayanın meydana getirdiği platformun üzerinde durmaktadır.Bu asıl minarede çokgen biçimli alçak gövde ve stalaktitli şerefe görülmektedir.

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997

Aslanapa, Oktay, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara, 1991

Karakaya, Enis, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 33, 2007

 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun