Beylerbeyi Camii

Beylerbeyi Camii
  • Yer : İstanbul, Beylerbeyi
  • Yaptıran : I. Abdulhamid
  • Yapılış Tarihi : 1777

Beylerbeyi Camii, Sultan I. Abdülhamid'in annesi Rabia Sultan adına 1777 yılında yaptırdığı bir eserdir. İstanbul'da bulunan ve kesme taştan inşa edilen Beylerbeyi Camii, aynı adı taşıyan külliyenin içerisinde bulunmaktadır. Osmanlı camilerinde görülen barok etkileri, bu camide de görülmektedir. XVIII. Yüzyıl sonlarından sonra öne çıkan üslup farklılıkları, plan ve mimari alanda fark ediliyor. Hem Avrupa hem de Osmanlı çinilerini görebileceğiniz camii, 55 pencerelidir. Avlu duvarlarındaki pencereler dikdörtgen, yan kanatları taşıyan sütunlardaki kemerler ise yuvarlak tasarlanmıştır. Sivri kemer neredeyse hiç kullanılmamıştır.

Yapının kubbe kasnağında, Yesarizade tarafından yazılan ve hattat Halim tarafından 1945 yılında yenilenen esma-i hüsna bulunuyor. Mihrap ise C ve S kıvrımlı kemerlerle taçlandırılmıştır. Renkli mermerlerin kullanıldığı minber, yüksek külaha sahip olması, büyüklüğü ve sivriliği ile eski devirleri temsil ediyor. 1983'te çıkan yangın sonrasında yapı büyük ölçüde zarar gördü. Yaklaşık 20 gün içerisinde tamir ettirilip hemen ibadete açıldı Namazgâhın yan tarafından Sultan Mahmud'un yaptırdığı çeşme yer alıyor. Muvakkithane, caminin güneyinde, U şeklinde ince ve uzun planla yapılmıştır. Eşine az rastlanan bir görüntüyle ilgi çeken yapı, günümüzde Dini Yayınlar Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Asli durumunu koruyan yapının orijinal birkaç bölümü ne yazık ki günümüze kadar ulaşmayı başaramamıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Selçuk Mülâyim, Beylerbeyi Camii ve Külliyesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1992, cilt.6, sf.75-77

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun