Beyazıt Kulesi

Beyazıt Kulesi
  • Beyazıt Kulesi : İstanbul Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi bahçesinde yangın gözetlemek için inşa edilmiş kule
  • Tarih : İlki; 21 Haziran 1826 – İkincisi; 1828
  • Mimar : Senekerim Balyan

Osmanlı tarihinde en çok yangın geçiren şehirlerden biri İstanbul’dur. 1749 yılında çıkan Küçükpazar yangını esen rüzgârla hızlanarak Ağakapısı Sarayı’nı da yakmış, bu sebeple Ağakapısı yeniden yapılırken çıkan yangınları gözetleyerek tedbir almak için bir de ahşap yangın kulesi inşa edilmiştir. 1774 yılında çıkan Cibali yangını sırasında yanan kule eski yerinde ahşap olarak yeniden yapıldıysa da Yeniçeri Ocağı kaldırılırken kule de yıktırıldı. Ancak iki gün sonra çıkan bir yangın yeniden bir kule yapılmasının gerekli olduğunu gösterince Bab-ı Seraskeri’nin yani bugün İstanbul Üniversitesi’nin avlusuna yeni bir ahşap kule yaptırıldı fakat bu kule kundaklanarak yakılınca ardından inşa edilen kagir kule bugüne kadar ulaştı.

Üst yarısı kesilmiş bir piramit biçimindeki kaide üzerinde yükselen kule Batı mimari üslubunda inşa edilmiş; kaidenin doğu yüzüne de bir kitabe yerleştirilmiştir. Ta‘lik hatla yazılmış bu kitabenin üst kısmında bir çerçeve içinde padişah II. Mahmud’un tuğrası yer almaktadır. Kitabe, hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır. 1849 yılında kulenin sivri külahlı ahşap çatısı değiştirilmiş, bunun yerine dört yuvarlak pencereli birer odadan meydana gelen üç kagir kat yerleştirilmiş, kenarlara ise demir parmaklıklar yapılmış; daha sonraki yıllarda bir bayrak gönderi ilave edilmiştir. Kule alttan itibaren nöbet, işaret, sepet ve sancak katı olarak adlandırılan kısımlardan meydana gelir. Yüksekliği 85 m. olan kulenin nöbet katı 50. metrededir. Bütün ana duvarları taştan yapılmış olan kulenin merdiveni ahşaptır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ertuğrul, Özkan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1992, cilt 6, sayfa: 54-55

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun