Berna Moran

Berna Moran
  • Doğum : 23 Ocak 1921/İstanbul
  • Ölümü : Kasım 1993/İstanbul
  • Meslek : Edebiyat eleştirmeni

Türk Edebiyatı’nın eleştiri alanındaki önde gelen isimlerinden olan Berna Moran, 1921’de İstanbul’da dünyaya geldi.Babası, Rumeli’den İstanbul’a göç edip ticarete atılan Vefa Bey, annesi ise eski Hazine-i Hassa memurlarından Ali Kâmil Bey’in kızı Mesrûre Hanım’dır.Peyami Safa’nın babası İsmail Safa ile şair Ahmet Vefa, Moran’ın dedesi Ali Kâmil Bey’in ağabeyleridir.Lise öğrenimini İngiliz High School, Robert College, Darüşşafaka Lisesi ve Işık Lisesi gibi çeşitli okullarda tamamlayan Moran, 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun oldu.Aynı bölümde asistanlığa başladı ve kürsü başkanı olan Halide Edip Adıvar’ın doktora öğrencisi oldu.Doktora tezinin konusu İngiliz metafizikçi şair John Donne idi.1951’de Ford Vakfı’nın bursuyla İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde çalışma imkânı buldu.1952 yılında aynı bölümde çalışan Tatyana hanım ile evlendi.1956’da doçent, 1964’te profesör oldu.1958-1959 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünü kurdu ve bu bölümde ders verdi.Daha sonra tekrar İstanbul’a döndü ve 1981 yılında emekli oldu.1993’te karaciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edebi Hayatı

Mesleğinin ilk yıllarında İngiliz Edebiyatı ile ilgili çalışmalar yaptı.Ancak 1960 yılında Orhan Veli ile ilgili kaleme aldığı yazıyla birlikte çalışmalarını Türk Edebiyatı’nda yoğunlaştırdı.Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Birikim, Çağdaş Eleştiri gibi dergilerde eleştiri yazıları kaleme aldı.1972 senesinde “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri” adlı eserini yayımladı.Daha sonra ise dergilerdeki eleştiri metinlerinden meydana gelen “Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış” başlıklı 3 ciltlik çalışmasını yayımladı.Türk romanının doğuşunu ve o dönemin toplumsal koşullarını Batılılaşma olgusu içinde inceleyen bu kitap Türk edebiyatı eleştirisi geleneğinin en önemli eserlerinden biri olarak karşılandı.Çeşitli yazı ve makaleleri ile röportajlarının yer aldığı “Edebiyat Üzerine” adlı çalışması ise ölümünden sonra yayınlandı.Bu eserlerle edebiyat sosyolojisi ve edebiyat eleştirisi alanlarında yeni ufuklar açılmasını sağladı.Roman analizlerinde ise bariz bir şekilde sosyolojik düşünce ikliminde yer aldığı görüldü.Türk romanı ana sorunsalının “Batılılaşma” olduğunu savunan; romanın işlevini, kurgusunu ve karakterlerini önemli ölçüde bu sorunsala dayandıran ve modern edebiyat eleştirileri ile okura yepyeni ufuklar açan, Berna Moran çalışmalarında Tanzimat ile başlayan “batılılaşma” sorunsalının Cumhuriyetin ilanıyla sona ermediği tam aksine 1950’li yıllar kadar daha da derinleşerek devam ettiğini savunmuştur.Ancak 1950’lerden sonra sorunun “sınıflılık” olarak biçim değiştirdiğini belirtmiştir.Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” ve Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” eserleri üzerine yaptığı eleştiri ve incelemeler büyük yankı uyandırmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Aksoy, B., 1997, “Berna Moran’ın Hayatı ve Eserleri”, Berna Moran’a Armağan içinde, Haz. Nazan Aksoy-Bülent Aksoy, İletişim yay., İstanbul.

Parla, J., 2002, “Kalıcılığı Yakalamış Bir Bilim Adamı: Berna Moran”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:632.

 Belge, M., 2002, “Edebiyata Adanmış Bir Yaşam”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 632.

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun