Battal Gazi

Battal Gazi

Emeviler döneminde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda başarı kazanmış, Müslüman, Türkler arasında ‘’Gazi’’ lakabı ile anılan destansı kahramanlıklara imza atan emirdir.

Hayatı

Kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında onun tarihi şahsiyetini ortaya koyacak yeterli bilgi yoktur. Ancak gerçek adının Abdullah olduğu ve Battal kelimesinin onun kahramanlığını belirten bir sözcük olduğu kesindir. Bunun dışında Arap bile olmayıp Emeviler’e sığınmış azatlı bir köle ailesinden geldiği bilinmektedir.

717/40 yılları arasında Emeviler’in Bizans’a karşı yaptıkları savaşlarda aldığı rol ile efsanevi şöhretini kazandı ve onun başarıları hem Türk hem Hristiyan kaynaklarına not edildi. İlk başarısı ise 717 yılında İstanbul kuşatmasında gerçekleşti, bunun dışında Kayseri, Afyon ve Eskişehir başta olmak üzere Cezire ve Suriye bölgelerinde de faaliyetler gösterdi.

Ölümü

Vefatı ile ilgili bilgiler de kesin olmamakla birlikte Ibn Kesir tarafından kaydedilen bir rivayet baz alındığında onun Eskişehir’in güneybatısında yer alan Seyitgazi kasabasının bulunduğu antik Akroinon mevkinde hayatını kaybettiği söylenebilir. Burada şehit olan Battal Gazi, buraya defnedildi ve ölüm tarihi olarak 740 yılı kaynaklara not düşüldü.

Şahsiyeti

Battal Gazi Hristiyanların çok korktuğu bir cengaver olup anneler dahi yaramazlık yapan çocuklarını onunla korkuturlardı. Hatta Bizans kiliselerinde onun portresi olduğu da bilinmektedir.

Ele geçirmek istediği şehirleri bazen kılıçla bazen zekasını kullanarak fethetmiştir. Onun şöhretine katkı sağlayan unsurlardan biri de mezarının I. Alaeddin Keykubad’ın annesi tarafından rüya yolu ile bulunmuş olmasıdır. I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında ise mezarı üzerine bir türbe ve mescit yapılmıştır. Osmanlı döneminde ise burada bir külliye inşa edilmiştir. Zaten Osmanlı döneminde Battal Gazi, gaziler arasında ‘’Gazilerin Ulusu’’ olarak kabul görmüş ve büyük bir saygı ile anılmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ocak, A.Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 5, 1992

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun