Barnaba İncili

  • Tarih : İlk olarak 1709’da ortaya çıktı.

Pavlus tarafından sahte diye nitelendirilen Barnaba İncili Hristiyanlığın ilk döneminin en büyük şahsiyetlerinden olan Barnaba (Barnabas) tarafından yazıldı. Levi soyundan Kıbrıslı bir Yahudi ailesine mensup olan Barnaba’nın asıl adı Yusuf’tu. Daha sonra havâriler tarafından edindiği Barnaba adının Ârâmîce’de “peygamber oğlu” anlamına geldiği belirtilmektedir. Barnaba İncil’inde Hz. Îsâ’nın Tanrı’nın oğlu değil bir peygamber olduğu fikri benimsenir. Pavlus tarafından sahte diye nitelendirilen bu İncil’in taraftarları tam aksi iddia edilen gerçek İncil’i, Hz. Îsâ’nın vazettiği hakiki mesajını ihtiva etmektedir. Hz. İsa’nın doğumundan semaya yükselişine kadar hayatının anlatıldığı 222 bab’dan oluşan Barnaba İncili’nde bu kitap için Allah’ın peygamberi Hz. Îsâ’nın gerçek İncil’i olduğu ve onun havarisi Barnaba tarafından yazıldığı, şeytanın yanılttığı pek çok kişinin -ki aralarında Pavlus da vardır- tamamıyla yanlış bir akîdeyi yaydıklar ifade edilerek insanların hataya düşmemeleri için bu İncil’in kaleme alındığı belirtilmektedir.

Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelemesi açısından Müslümanlar için sahih kabul edilen Barnaba İncili kanonik İncillerden ayrıldı ve bu nedenle de Hristiyanlar tarafından uydurma olarak görüldü. Genel teması, bozulan kutsal yazıların yerine hakikati tekrar duyurmak üzere Tanrı’nın İsâ’yı görevlendirmesi olan Barnaba İncili’nde Îsâ’nın duyuracağı hakikatin Mesîhin İsmâil’in neslinden geleceğidir. Hz. Îsâ Mesîh olarak gelecek olan Hz. Muhammed’in müjdecisidir. Barnaba İncili hakkında çeşitli ileri sürülmüş görüşler de mevcuttur. Hristiyan araştırmacılar arasında bu İncil’in XVII. yüzyılda kaleme alındığını, hatta Müslüman olmuş bir Hristiyan tarafından yazıldığı tartışma konusu oldu. Barnaba İncili’nin bugün mevcut yegâne nüshası olan İtalyanca metnin, gerek kullanılan malzeme gerekse üslûp ve dil yönünden söz konusu dönem İtalya’sının bir ürünü olduğu ileri sürüldü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Cilacı, Osman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 5, 1992

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun