Baki

Baki
  • Doğum : 1526-27
  • Ölüm : 7 Nisan 1600
  • Meslek : Kadı, şair, müderris

Baki, Osmanlı divan şairi. Asıl adı Mahmud Abdülbaki'dir. Yoksul ailesinin geçimine yardımcı olmak için bir süre çıraklık yaptı. Daha sonra medreseye girdi ve zamanın ünlü bilginlerinden dersler gördü, şiirler yazdı. Devrin ünlü şairlerinden Zati'nin Beyazıt Camii avlusundaki aktar dükkanına devam ediyor ondan şiirin inceliklerinin öğreniyordu. Daha 19 yaşında iken İstanbul'un tanınmış şairlerinden oldu. 38 yaşında müderris oldu, daha sonra kazasker ve kadılık görevlerinde bulunduysa da çok istediği şeyhülislamlık makamına gelemedi. Baki'nin en önemli özelliği söz sanatlarını büyük bir ustalıkla uygulamasıydı. Tasavvuftan etkilenmemiştir, din dışı konuları işlemiş şairlik yönünü daha çok kaside ve gazellerle göstermiştir. Baki, Kanuni'nin de hayranlığını kazanmış ve onun en yakın halkasına dahil olmuştur. Kanuni onun gibi bir şairi bulup himaye etmenin saltanatının en haz duyduğu üç şeyden biri olduğunu belirtir. Yaşadığı dönemde büyük bir şöhret kazanmış olan Baki, "Sultanuş ş-şuara" [şairlerin sultanı] olarak anılmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Uğur Gürsu, Kanuni Sultan Süleyman Han İçin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştırılması, Türk Dünyası Araştırmaları, s.192, 2011
Selçuk Akşin Somel, Baki, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi, Alfa Basım: İstanbul, 2014
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun