Bahaullah

Bahaullah
  • Önem : Bahailik dininin kurucusu
  • Doğum : 1817
  • Ölüm : 1872

Bir İran mistiği olan Bahaullah bütün dinlerin doğru dinler olduğu gibi hiç de Ortodoks olmayan bir ifade kullanarak farklı bir görüş öne sürdü. Bu görüş ise Bahai inancını ortaya çıkardı. Bahaullah İran’ın başkenti Tarhan’da doğdu. Asıl adı Mirza Hoseyn Ali Nuri idi. Şii bir Müslüman olarak yetiştirildi. Gizli bir mezhep olan Babiliğe dahil olunca adını değiştirdi. Bu mezhebin liderinin vatana ihanet suçundan idam edilmesinin ardından Bahaullah lider oldu. Daha sonra yaşanan büyük baskı döneminde sürgüne gönderildi. Bağdat, İstanbul ve o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nda bir bölge olan Kürdistan’a gitti. Buralarda kendisini doğru yolu bulmuş lider olarak tanıtıyordu. Babi tarikatının kurucusunun öngördüğü gibi o da aynen diğer peygamberler gibi Tanrı’nın vücut bulmuş haliydi. Bu sözleri üzerine bu kez de Osmanlı’dan sürgün edildi. Akdeniz’de bir hapishanede kolonisi olan Akra’ya hapsedildi. Burası günümüzde İsrail sınırları içerisinde yer almaktadır.

Akra’da taraftarlarına dini görüşlerini açıklayan kitaplar ve mektuplar yazmaya, vaazlar vermeye devam etti. Tanrı’nın elçisi olduğuna inanıyordu. Pek çok dinin gelişini önceden haber verdiği, yeryüzündeki dinleri birleştirip ayrılıklara son verecek olan Mehdi olduğunu söylüyordu. Bahaullah, taraftarlarının uyması gereken bir dizi kural koydu. Bunların arasında oruç tutma, günlük ibadet, içki ve uyuşturucu gibi şeylerden uzak durma vardı. Bahailikte ruhban sınıfı ve seremoniler yoktu. Bahai tapınaklarında diğer dinlerin kutsal metinleri gibi okunarak ibadet ediliyordu. Hayatının kalan kısmında resmen Akra’da bulunsa da Bahullah’ın bölgede seyahat etmesine izin veriliyordu. Misafir kabul edebiliyor ve müritleri ile iletişim kurabiliyordu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun