Babaeski Köprüsü

Babaeski Köprüsü
  • Tarih : 1633/34
  • Yer : Kırklareli – Babaeski Kasabası
  • Yapıldığı Dönem Padişahı : Sultan IV. Murad

İstanbul’dan Rumeli içlerine uzanan büyük kervan ve sefer yolunun üstünde olan Babaeski Köprüsü’nün kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekte birlikte üzerinde yer alan kitabesinde inşa edildiği tarih ve bir kul tarafından yaptırıldığı yer almaktadır. Babaeski Köprüsü 72 m. uzunluğunda ve 5.85 m. genişliğindedir. Evliya Çelebi’nin sayılarını yedi olarak verdiği gözlerden bugün altı tanesi görülebilir. Yedincisinin toprakla dolduğu anlaşılmaktadır. En geniş göz 7.30 metrelik bir açıklığa sahiptir. Muntazam işlenmiş kesme taşlardan yapılmış olan Babaeski Köprüsü’nün sivri kemerli gözlerinin aralarında menba tarafında yarım piramit, mansap tarafında yarım koni biçiminde tepelikli sel yaranlar ve mahmuzlar vardır. Her tepeliğin iki tarafında ayrıca birer küçük menfez açılmıştır.

Taştan korkulukları olan köprünün ortasında kitabe köşkü bulunmaktadır. Burada sivri kemerin içine, iki yanına rozetler ile lale kabartmaları işlenmiş olan beş beyitlik mermer kitabe yerleştirilmiştir. Kitabenin önünde taştan bir çift baba bulunur; tam karşısında ise bir çıkıntı üstünde bir namazgah vardır. Bunun da dört köşesinde kavuk biçiminde tepelikli dört baba yükselir. Rifat Osman Bey, Mimar Kemaleddin Bey’den naklen bunların belki köprünün banisinin bir vezir olduğuna işaret ettiğini yazmakta olup ancak bu tahmininin doğru olmadığı sanılmaktadır. Babaeski Köprüsü, Rumeli topraklarından elde kalabilen Türk Trakyası’nda eski sefer yolunun işaretlerinden biri olarak tarihî değere sahip olduktan başka Türk köprücülük sanatının güzel eserlerinin başlıcalarındandır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Eyice, Semavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1991, cilt 4, sayfa: 372 - 373

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun