Ayşe Hafsa Sultan

  • Kişiliği : Yavuz Sultan Selim'in hanımı, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi
  • Doğum : 1478 ? 1479 ?
  • Ölüm : 19 Mart 1534
  • Defin Yeri : Sultan Selim Camii’nin bahçesi

Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Hafsa Sultan’ın, cariye olarak saraya girdiği sanılmaktadır. Gençlik yıllarını kocası Yavuz Sultan Selim’in sancak beyi olduğu Trabzon’da geçirdi ve Şehzade Süleyman’ı 1494 yılında burada dünyaya getirdi. Oğlunun II. Bayezid tarafından 1509’da Kefe valiliğine, daha sonra da Yavuz Sultan Selim tahta geçince Saruhan sancakbeyliğine tayin edilmesi üzerine onunla birlikte önce Kırım’a, ardından Manisa’ya gitti ve buraya yerleşti; ancak Şehzade Süleyman tahta çıkınca onu İstanbul’a aldırdı. Valide sultan olarak on üç yıl beş ay yirmi yedi gün yaşadı.

Yerli ve yabancı kaynaklar, Hafsa Sultan’ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman üzerinde etkili olduğunu, fakat bunu kötüye kullanmayıp sarayda müsbet manada idareci bir rol oynadığını ve hayatının sonuna kadar da Hürrem Sultan’ın nüfuz kazanmasını önlemeye çalıştığını yazmaktadır. Onun Yavuz Sultan Selim’e ve oğlu Kanuni’ye gönderdiği bazı mektuplar günümüze ulaşmıştır. Güzelliği kadar hayır severliğiyle de tanınan Hafsa Sultan, yaptırdığı birçok hayır müessesesi arasında bilhassa Manisa’da bir kısmı 1523 yılında bitirilen cami, medrese, sıbyan mektebi, hankah, imaret, hamam ve darüşşifadan meydana gelen külliyesiyle tanınır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Bayat, H.Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, cilt 15, sayfa: 122- 123

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun