Ayrılık Çeşmesi

Ayrılık Çeşmesi
  • Yer : İstanbul, Kadıköy
  • Yapılış Tarihi : Aralık 1602
  • Yaptıran Kişi : Kapı Ağası Gazanfer Ağa

İstanbul Kadıköy’de günümüzde Ayrılık Çeşme Marmaray metro hattının geçmişte ise eski Bağdat sefer ve kervan yolunun başlangıcı olan yerde bulunmaktadır. Sefere çıkanların buradan uğurlanması ve uğurlayan kişilerin de buradan ayrılmaları sebebiyle çeşmeye Ayrılık Çeşmesi adı verilmiştir. İstanbul’un yoğun insan ve trafik akışından dolayı bir köşede sessizce bekleyen çeşme ilk olarak kapı ağası Gazanfer Ağa tarafından yapıldı. Üzerindeki ikinci kitabeden anlaşıldığına göre V. Mehmed Reşad’ın büyük oğlu Mehmed Ziyâeddin Efendi’nin veremden ölen kızı Dürriye Sultan’ın ruhu için tamir edilerek tekrardan hayat kazandırıldı.

Günümüzde her ne kadar yolun dibinde unutulmuş bir yapı olsa da tarihi değeri çok büyük olan bu çeşme köfeki taşından itinalı bir işçilikle yapılmış, saçağı yine taştan yontulmuş bir dizi tomurcukla süslenmiştir. Değişik bir biçimde yapılmış olan kemeri sebebiyle çeşme benzerleri arasında sanat değerine sahip bir eser hüviyeti kazanmıştır. Çeşmenin biraz ilerisinde Taşköprü caddesi ile Sarayardı sokağı arasındaki adanın ucunda bir namazgâh bulunmaktaydı. Biraz daha ileride ise yukarı doğru uzanan bir mezarlık yer almaktadır. 1957’de namazgâhın set duvarı ile mermer bir kuyu bileziği belirli olmakla beraber mihrap taşı kaybolmuş ve yeri de gecekondular tarafından işgal edilmiştir. Bugün ise namazgâh tamamen kaybolmakla birlikte çeşme tamir edilmiş olarak ayaktadır. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Ayrılık Çeşmesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.4, 1991

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun