Avrupa Hun İmparatorluğu

  • Önemi : Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti
  • Kurucusu : Balamir
  • Yıkılış Tarihi : 469

İç-Asya’dan batıya gelen ilk Türk kavmi olan Avrupa Hunları 4.yüzyılın sonunda Avrupa’da görünmeye başladılar. Hunlar, Büyük Hun ve Avrupa Hun olmak üzere tarihte iki büyük devlet kurdu. Avrupa’nın bugünkü etnik yapısını oluşturan kavimler göçünde ana unsur olarak bulundular. IV. ve V. yüzyıllarda Doğu ve Orta Avrupa’nın şekillenmesinde önemli rol oynadılar. Hunların önüne kattığı kavimler tüm Avrupa’da dengeleri değiştirdi, etnik kaynaşmalar sonucu bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Asya’dan Kafkaslara, Avrupa’ya, Anadolu’ya kadar uzanan akınlar düzenlediler. Uzun zaman Doğu’dan gelen kavimler İskit adı altında tanımlanırlardı ve bu isim Milattan önceki 7. yüzyıldan beri bilinirdi. Milattan sonraki yüzyıllarda Sarmatlar ortaya çıktı. Bölgede yaklaşık 80 yıllık bir ömürleri oldu. Bu 80 yıllık ömürlerinde önemli olaylara imza attılar. Batı-Asya’nın Türkleşmesini sağladılar. Avrupa’nın o zamanki durumunu alt üst ettiler. Daha sonra Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarını temelinden sarstılar.

Birçok kavmi yerinden eden Avrupa Hunları Kazakistan bozkırlarında toplandıktan sonra 350 yılından başlayarak 375 yılında Avrupa’ya indiler. Bu göç, dünya tarihi açısından önemli olan Kavimler Göçü’nü tetikledi ve Hunların önüne kattığı kavimler tüm Avrupa’da dengeleri değiştirdi. Germen kavimlerini birleşmemek üzere dağıttılar. Etnik kaynaşmalar sonucu bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Kafkasları aşarak Anadolu’ya girdiler. Hunların, bir kısmı Kapadokya, diğer bir kısmı ise Malatya, Kilikya, Antakya’ya kadar ilerlediler. Suriye ve Filistin’e kadar uzanan akınlar yaptılar. Hunlar, Hun Devleti kurlumdan önce de Avrupa’ya göçmüşlerdi. Roma ordusunda göreve getirilmişlerdi. Yani Kavimler Göçü mey-dana gelmeden 350’lerden önce de Hunlar Avrupa’da bulundular. Fakat bunlar İskit adıyla tanınmış, daha sonraları bu Hunlar, diğer kavimler arasında eriyip gitmişlerdi. En önemli hükümdarı olan Attila döneminde Orta Avrupa’ya diz çöktüren Hunlar, Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu’nu itaat altına aldı. Attila’nın ölümü üzerine yerine geçen çocukları birlik sağlayamadı ve devlet yıkıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abay, Abdullah, Avrupa Hun İmparatorluğu (IV.-V. Yüzyıl), T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2017

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun