Avar Devleti

  • Önem : Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında kurulan Türk devleti

Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar Avrupa’ya göçlerinden önce Priskos’un eserinde kayıtlı olarak 465 yılı civarında Barköl havalisindelerdi. Önce Sabarları dağıtarak Kafkaslara doğru ilerlediler. Daha sonra da İranlı Alanları ve Ogurları hâkimiyetlerine aldılar. Tuna bölgesine yerleşen Avarlar, bu bölgeden Avrupa içlerine, Galia’a kadar uzanan akınlar yaptı. Söz konusu akınların başarılı olmasında hiç şüphesiz başta bulunan Bayan Hakan’ın rolü büyüktü. Sınırlarını Don nehrinden Galia’a kadar uzatan Avar Hakanlığı Avrupa’nın en kuvvetli devleti haline geldi. Bu duruma gelmesinin en büyük sebebi hiç şüphesiz Avar ordusu idi. Orduda asıl çekirdek Türk olmakla beraber yardımcı İslav ve Germen kütleleri de vardı. Yine bu ordu sayesinde Avarlar Pazar şehirlerini ve ticaret yollarını daima elde ve emniyette tuttu. Bayan Hakanın ölümünden sonra Avar tahtına geçen yeni hakan önce İtalya’ya yürüdü, burada bulunan Longobard’ları yendi.

Yaklaşık olarak 250 yıl kadar Orta Avrupa’ya ve Balkanlara hakim olan Avarlar, Doğu’da İstanbul önlerinden Batıda Germen ve Frank diyarlarına kadar akınlar yaptı. 626 yılında Sasaniler ile anlaşarak İstanbul’u kuşattılar. Fakat bu kuşatma başarıya ulaşamadı. Avarlar çok zor şartlar altında çekilmek zorunda kaldılar. Bu başarısız çekilme Avar Hakanlığını nüfuz ve itibarını kaybetmesine yol açtı. 630’da Avar Hakanı öldü.  Avarlar sayesinde Doğu Avrupa’nın etnik yapısı değişti, Longobardlar İtalya’ya göç etti, İslavlar ise Avarlar tarafından kuzeyden getirilerek Vistül, Tuna ve Bohemya havalisine yerleştirildi. Avar ordusunun esasını Türkler teşkil etmesine rağmen yabancı kavimlerden yardımcı kuvvetlerde kullanılmakta idi. Avarlar, ölülerini mezara yüzü doğuya bakar şekilde yerleştirirlerdi. Mezar zemini, baştan ayak istikametine doğru meyilliydi. Nüfuzlu şahısların cesetlerini, önce deriye sararlar ve bir lahit içine koyarak gömerlerdi. Mezarlara ahiret yolculuğu için kaplar içinde yemek de koyarlardı. Süvari ölünce kendisiyle birlikte atını da gömerlerdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Rasonyi, Laszlo, Tarihte Türklük, 2017

Taşağıl, Ahmet, Avarlar :  (https://ahmettasagil.wordpress.com/makaleler/avarlarin-gocunun-turk-ve-avrupa-tarihine-etkisi/ )

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun