Aristoksenos

  • Meslek : Antik Yunan filozofu
  • Önem : Felsefe sorunlarını müzik yöntemiyle çözmeye çalışması
  • Doğum : MÖ 350?
  • Ölüm : ?

Felsefe sorunlarını müzik yöntemiyle çözmeye çalışan, Antik Yunanlı filozof ve müzik kuramcısı Aristoksenos, Taranto’da dünyaya geldi. İlk bilim ve müzik derslerini, Sokrates’in yakın arkadaşı olan babasından gördü. Bir süre Eriteli Lamprus ve Pythagorasçı Ksenphlikas gibi ünlü bilgelerin öğrencisi oldu ve onların etkisiyle Pythagoras’ın düşüncelerini benimsedi. Aristotelesçiler ile kurduğu yakınlık sonucu eski düşüncelerini yeni bir yorumdan geçirerek gezimci oldu. Uzun süre bağlı kaldığı bu okulda Aristoteles’in görüşlerini yorumladı ve ders verdi. Aristoksenos felsefeye müzik sorunlarıyla girdi, özellikle Pythagoras’ın müzik öğretisinden yararlanarak, müzikle felsefe arasında bir konu ve yöntem özdeşliğinin bulunduğu görüşünü savundu. Pythagoras’ın ruh sorunu ile ilgili yorumları müzikteki uyum kavramıyla bağdaştırmaya çalıştı. Bu çalışmada Aristotelesçi çözüm yöntemini kullandı.

Savunduğu felsefe kuramına göre ruhla gövde arasında uyumla sağlanan bir birliktelik vardır. Sesler arasında kurulan uyum, düzen birliği müziğin özünü oluşturduğu gibi, gövdeyi kuran öğeler arasında kurulan uyum, düzen birliği müziğin özünü oluşturduğu gibi gövdeyi kuran öğeler arasındaki uyum da ruhu oluşturur. Bu nedenle ruh gövdenin genel uyumunu sağlayan işlevlerin doğal sonucudur. Aristoksenos, müzik konusundaki görüşleriyle, kendinden sonra gelenleri de etkiledi. Geniş yorumlarıyla, Pythagorasçılık’ın yayılmasına olanak sağladı. Kimi kaynaklar felsefe tarihi ve müzik alanında birçok yapıtın bulunduğunu bildirse e günümüze pek azı ulaştı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ozan Baysal, Aristoksenos’un Müzik Bilim Anlayışı, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.46, 2014

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun