Antipatros

  • Önem : Makedonya’da kralın naipliğini yapmış Makedon general

Antipatros (Yunanca: Ἀντίπατρος) M.Ö. 397 yıllarında doğmuş Büyük İskender (Yunanca: Αλέξανδρος) seferdeyken Makedonya’da kralın naipliğini yapmış Makedon generalidir. M.Ö. 319 yılında ölmüştür.

Antipatros, II. Philippos’un (Yunanca: Φίλιππος) M.Ö. 336 yılında öldürülmesinin ardından İskender’in tahta geçmesinde etkili oldu. İskender, doğuya doğru sefere çıkınca, tecrübeli generale Avrupa’daki orduların kontrolünü ve tahtının naipliğini verdi.

Antipatros, Makedonia’da kaldığı süre boyunca Yunanistan’daki kent devletlerinin Korinthos Birliği’ni parçalama girişimleriyle ve Spartalıların isyanlarıyla mücadele etti. Yunanistan’daki Makedon egemenliğini kırmaya yönelik bu girişimleri başarıyla engelledi.

İskender’in ardından imparator naibi olan Perdikkas’ın (Yunanca: Περδίκκας) öldürülmesinin ardından imparator naipliğine getirildi. İmparatorluğun bir arada kalmasına uğraştı ve satraplıkları yeniden taksim etti. İskender’in seferinin ardından Mesopotamia’ya kayan imparatorluğunun merkezini tekrar Makedonia’ya çevirmeye çalıştı.

Ancak M.Ö. 319 yılında öldü. Antipatros’un ölümünün ardından, yeni imparatorluk naibi olarak Polyperkhon (Yunanca: Πολυπέρχων) seçildi; ancak Polyperkhon da satrapların hareketlerini dizginleyemedi. Oğlu Kassandros (Yunanca: Κάσσανδρος), bu atamaya karşı çıktı ve Polyperkhon’u indirdi; İskender’in karısı Roksana’yı (Yunanca: Ῥωξάνη) ve oğlunu öldürterek İskender’in hanedanını bitirdi. İskender’in varisleri öldürüldüğünden artık Makedon İmparatorluğu’nun siyasî olarak bir arada kalması mümkün değildi. Satraplar teker teker bağımsızlıklarını ilan ettiler.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Bosch, E. Hellenizm Tarihinin Anahatları I. Kısım: Büyük İskender İmparatorluğu. Çev., Afif Erzen. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1942.

Encyclopaedia Britannica, ‘’Antipater’’ maddesi.

Mansel, Arif Müfid. Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.

Tekin, Oğuz. Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun