Ankara Etnografya Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi
  • Önem : Cumhuriyet döneminde açılan ilk müze
  • Yer : Ankara
  • Yapım Tarihi : 1925-1927
  • Açılış Tarihi : 18 Temmuz 1930
  • Mimarı : Hikmet Koyunoğlu

Ankara’da kurulan Cumhuriyet döneminin ilk ve en önemli müzesi olan Ankara Etnografya Müzesi, Hacettepe’de bulunmaktadır. Başkent Ankara’da bayram namazlarının kılındığı, dini ve milli çeşitli toplantıların yapıldığı vakıf arazisine inşa edilen müzenin mimarı birinci milli mimarlık akımı mimarlarından Hikmet Koyunoğlu’dur. Buranın bir etnografya müzesi olarak kullanılmasını ise Macar Türkologları’ndan Prof. J. Meszaros teklif etmiştir. İlk müdürü Hâmit Zübeyr Koşay olan müzenin iç avlusu on beş yıl süreyle Atatürk’ün geçici kabrine ayrılmıştır. Naaşın Anıtkabir’e taşınmasının ardından ise bu alan müze olarak kullanılmaya devam etti.

Tek katlı olarak inşa edilen müze binası on salon ve bir holden ibaret sergileme kompleksi ile beş odalı idare bölümünden oluşmaktadır. Müzede bugün 40.000’in üzerinde eser bulunmaktadır. Bunlar arasında, ilgili bakanlıklar kararı ile müzelere devredilen şer‘î mahkemelere ait sicil defteri ile ihtisas kitaplığında yer alan binlerce cilt kitabın önemli bir yeri vardır. Sergilenen eserler Selçuklu döneminden günümüze kadar çeşitli devirlere ait halk giysileri, süs eşyaları, çeşitli araç gereç, halı ve kilim koleksiyonları gibi geleneksel sanat ürünlerinin seçkin örneklerinden meydana gelmektedir. Anadolu’da gelişen İslâm maden sanatının değişik örnekleri de müzenin dikkate değer eserlerindendir. Bilhassa tavan ve duvar süslemeleri itibariyle kıymeti olan bir Ankara evinin misafir odası restore edilerek orijinal haliyle korunmaktadır. Tasavvuf ve tarikatlarla ilgili pek çok eşya yanında Selçuklu ve Osmanlı devri yazma kitap, minyatür ve hat sanatının şaheser örnekleri, Taşkın Paşa Camii ahşap minber ve mihrabının da aralarında bulunduğu ağaç işçiliğinin seçkin örnekleri, müzenin en kıymetli koleksiyonlarını meydana getirmektedir. Bunlara Besim Atalay’ın vefatından önce müzeye armağan ettiği eserleri de ilâve etmek gerekir. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sema Koç, Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.3, 1991

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun