Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı
  • Yapılış Tarihi : 1390, 1391, 1395 ?
  • Yaptıran : I.Beyazid(Yıldırım)

Anadolu Hisarı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında ve en dar noktasında I.Beyazıd tarafından yaptırılan kaledir.Yenihisar, Güzelcehisar ve Güzelhisar diye bilinen isimleri de vardır.Kaynaklar, yapım tarihi konusunda ittifak edemezken 1390, 1391 ve 1395 yıllarını göstermektedir.Bir iç kale ve bir dış kale duvarından oluşmaktadır.Bu iç kale de İstanbul'un en eski Osmanlı yapısı olması hasebiyle önemlidir.Kalenin yapılmasındaki gaye o vakit abluka altına alınan İstanbul'a Karadeniz'den gelecek muhtemel askeri desteğe mani olmak ve boğazdaki deniz trafiğini denetlemekti.Kale, İstanbul'un fethinden sonra stratejik olarak öneminin azalmasına rağmen 1624'te Kazakların boğaza yaptıkları akınla beraber payitahtın müdafaası açısından yeniden önem kazandı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Anadolu Hisarı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1991, cilt.3, sf.147-149

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun