Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine
  • Doğum Tarihi : 21 Ekim 1790
  • Ölüm Tarihi : 28 Şubat 1869
  • Meslek : Yazar
  • Doğum Yeri : Macon, Fransa
  • Ölüm Yeri : Paris, Fransa

Çok yönlü kimliğiyle dikkat çeken Lamartine şair, yazar ve aynı zamanda devlet adamıdır. Kutsal topraklara yaptığı seyahati sırasında İstanbul’a da geldi ve yazmış olduğu ‘’Voyages en orient’’ adlı eseri hemen hemen Osmanlı sınırları içinde geçen bir yolculuk kitabı olarak yayımlandı. Milletvekili olduktan sonra güçlü bir hatip olmasının avantajlarını kullanarak parlamentoda çok kez Şark meselesi üzerine konuşmalar yaptı ve bu konuşmalarında Batı’nın Doğu’yu özellikle Osmanlı Devleti’ni iyi tanıyamamış olmaktan kaynaklanan yanlış hükümler verdiğini dile getirdi.

Hayatı 

1790 yılında Macon’da asil bir ailenin çocuğu olarak doğan Lamartine, çocukluğunu da doğduğu yer olan Macon ve yakınlarındaki Milly’de geçirdi. Eğitim hayatına kilise okulunda başladıktan sonra Lyon ve Belley’de tamamladı.

1808/19 yılları arasında avare bir aristokrat hayatı yaşayan Lamartine, bu arada edebi kimliğini geliştirdi ve bunda 18.yüzyıl filozoflarıyla Kitab-ı Mukaddes’in büyük bir rolü vardı.

1811/12 yıllarındaki İtalya seyahati hayatının dönüm noktası oldu; öyle ki Napoli’de işçi bir kıza aşık olması, birçok eserine ilham kaynağı olduğu görülmektedir; özellikle Graziella adlı romanında işlediği kadın idealize edilmiş şekliyle bu işçi kızdır.

1820 yılında üslubunu değiştirdiği Meditations Poetiques’i, daha sonra yayımladığı Le dernier chant du pelerinage d’harold adlı eseri romantik akımın önemli eserleri arasına girdi. 1830 yılında dini duyguları işlediği iki ciltlik bir eser yayımladıktan sonra 1832/33 yıllarında Lübnan, Suriye, Filistin ve İstanbul’u kapsayan bir seyahat yaptı. Bu seyahatinde din anlayışını, duygu ve düşüncelerini değiştirerek dönmesinde, yolculuk sırasında kızı Julia’nın ölümünün büyük payı vardır.

1833 yılında milletvekili seçilen Lamartine, siyasi hayatını 1851 yılına kadar devam ettirdi ve siyasette liberal, insaniyetperver ve barışçı bir politika çizdi. L’histoire des girondins adlı eseri siyasi içerikli olup Fransız toplumuna itidali öneren, genç nesilde devrim ateşini körükleyen bir kitap oldu. 1848 yılında kurulan geçici hükümette kısa bir süre dışişleri bakanı olsa da hükümet darbesiyle bu görevinden uzaklaştırıldı.

Türklere Olan Yakınlığı

Ülkesindeki siyasi darbeden sonra 1849 yılında Sultan Abdülmecid ve Sadrazam Reşid Paşa’ya mektup yazarak Türkler’e olan sevgisini dile getirip kendisine İstanbul’a yakın bir yerlerde çiftlik verilmesini istedi. Bu topraklarda modern tarım yapmayı planlayan Lamartine’ye Aydın yakınlarındaki bir arazi 25 yıllığına kendisine tahsis edildi.

1850 yılında ikinci kez geldiği Türkiye’de gezen Lamartine, İzmir ve Aydın’a giderek çiftlik arazisi gezdi ancak sermayeyi bulamadığından Türkiye’ye yerleşmekten vazgeçti. Ertesi yıl ise Louis Napoleon’un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle politik hayatı sona erdi ve hayatının son yıllarını maddi sıkıntı içinde geçirdi. 1867 yılında kendisine 25.000 frank maaş bağlanan Lamartine, 1869 yılında Paris’te hayatını kaybetti.

Üslubu 

Zengin imajı, güçlü ritmi, ahenkli mısraları ile Fransız şiirine yeni bir soluk olan Lamartine, şiirlerinde lirizm, metafizik, mistisizm ve panteizm barındırmaktadır. Varlık, ruhun ölümsüzlüğü, tabiat gibi kavramlar eserlerinde ölümsüzleşmiştir.

Türk edebiyatında sadece edebiyatçı kimliğiyle değil, politik kimliğiyle de uzun süre güncelliğini korumuş olan Lamartine, romantik akımın gelişmesinde etkili olmuş bir isimdir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kefeli, Emel, İslam Ansiklopedisi, 2003, cilt 27, sayfa 93-94

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun