Alkaios

  • Önem : Antik Yunanlı lirik şair
  • Yaşadığı Dönem : MÖ 6-7. yüzyıl

Eski Yunanlı lirik şair Alkaios Midilli Adası’nda yaşamış soylu bir ailenin çocuğudur. Yaşamına dair hususlar ayrıntılarıyla bilinmemekle birlikte, Sigeum’da Atinalılar’a karşı savaştığı ve yurttaşları arasındaki iktidar mücadelelerinde yer aldığı bilinmektedir. Yine Alkaios’un hakkında çeşitli iç kavgalar sonucu iktidara gelen Tiran Pittacus’a karşı çıkması yüzünden sürgüne gönderildiği, bu arada da Mısır’ı ziyaret ettiği söylenir. Antik Yunan’ın önemli lirik şairlerinden biri olan Sappho ile çağdaş olan Alkaios’un şiirleri MÖ 2. yüzyılda on kitapta toplanmışsa da bunların hiçbiri günümüze ulaşamadı. Yazdıkları yalnızca başka yazarlarca yapılan alıntılar ve bulunan kimi şiir parçaları vesilesiyle bugüne ulaştı. Şair, tanrıları ve yarı tanrıları yücelten ilahiler, aşk şarklıları, içki şarkıları ve politik şiirler yazmıştır. Karşıtlarına karşı son derece kinli ve öfkeli olan Alkaios politik şiirlerince özellikle Pittacus’a şiddetle saldırır.

Antik Yunanlı şair Alkaios’un şiirlerinden bugüne ulaşan parçalara dayanarak onun çağının bilincinde bir yazar olduğunu, İÖ 6. yüzyıl Ege kent devletlerinin yaşam değerlerini yansıtmaya çalıştığını söylemem mümkündür. Destansı bir dili, güçlü bir ölçü anlayışı vardır. Alkaios’un oluşturduğu “Alkaik” adı verilen ölçü daha sonra Horace tarafından da uygulandı. Alkaios’un aynı adada, aynı çaplarda yaşamış olan Sappho’ya eğilimini de dile getiren dizeleri de vardır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Antal Szerb, Dünya Yazın Tarihi, Dost Yayınevi, Ankara, 2008

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun