Ali Ulvi Kurucu

Ali Ulvi Kurucu
  • Doğum : 1922/Konya
  • Ölüm : 3 Şubat 2002/Medine
  • Meslek : Şair, hafız

Ali Ulvi Kurucu, şair ve yazardır.

HAYATI 

1922 yılında Konya’da doğmuştur. İlk hocası olan babasının yanında hafızlığını tamamladıktan sonra ilk ve ortaokulu Konya’da bitirmiştir. O günki şartlarda dini ilimlerde derinleşmeye uygun bir ortam olmadığı için ailesiyle birlikte Medine’ye göç etmiş, burada yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Mısır’a gitmiştir. 1939 yılında Kahire’de Ezher Üniversitesi’ne yazılmıştır. Burada Türk öğrencilerinin katıldığı Revaku’l Etrak’ta dini ilimler sahasında isim yapacak olan bir arkadaş grubu içinde yer almıştır. Eski şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Mehmet İhsan Efendi gibi tannmış kişilerden dersler almış, sohbetlerinden yararlanmıştır. 6 yıllık bir eğitimden sonra babasının ölümü üzerine Medine’ye ailesinin yanına dönmüştür. II. Mahmud’un inşa ettirdiği Mahmudiye ve Şeyhülislam Arif Hikmet kütüphanelerinde müdür olarak görev yapmış, buradan emekliye ayrılmıştır. Kütüphaneciliği sırasında Arapça, Farsça, Türkçe kaleme alınmış binlerce yazma eserle tanışmıştır. Emekli olduktan sonra Türkiye’de daha uzun süre kalmaya başlamış, 3 Şubat 2002’de Medine’de hayatını kaybetmiştir.

Yazın Yaşamı 

Edebiyat ve şiire olan eğilimi Ezher’deki öğrencilik döneminde içine girdiği ortamda belirginlik kazanmış, bilhassa aruz ve Türk edebiyatı dersleri aldığı İhsan Efendi ile Victor Hugo, Lamartine gibi Fransız şairlerinden Türkçe’ye çeviriler yapan İbrahim Sabri’den şiir yazma konusunda teşvik görmüştür. Türk, Arap, Fars ve Fransız edebiyatları hakkında sohbet ve değerlendirmelerin yapıldığı bu ortamdaki insanların Mehmed Akif’e olan hayranlığı onu da etkilemiş, hatta bir ara Mehmed Akif gibi şair, Cenab Şahabeddin gibi nasir olma arzusuna kapılmıştır. İlk şiir denemelerine de orada başlamıştır. Medine’ye döndükten sonra şiirde hocası Mahmud Cevdet (Sezer) Bey olmuştur. Ali Ulvi, Ali Kemal Belviranlı’nın 1950’de İstanbul’da çıkarmaya başladığı İslamın Nuru adlı dergide arka arkaya şiirler yayımlamıştır. Daha çok Mehmed Akif tarzını sürdüren dini ve milli muhtevalı bu manzumeler o dönemde geniş okuyucu kesimlerince ilgiyle karşılanmıştır. Uzun yıllar Kahire ve Medine’de yaşamasına rağmen Türk edebiyatı ile yakından ilgilenmesi, farklı şairlerden birçok şiir yanında Safahât’ın tamamını ezberinde tutacak kadar kuvvetli bir hafızaya sahip olması, şiir zevkinin oluşum yıllarında beraber olduğu son Osmanlı aydınlarından aldığı dil terbiyesi onu ana dilinin tabii yapısı içinde tutmuştur.

Balıca eserleri; Büyük İslam Şairi Dr.Muhammed İkbal, Zulmeti Yıkan Nur, Gümüş Tül, Asırlar Boyunca Parlayan Nur, Gecelerin Gündüzü gibi eserlerdir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kahraman Alim, Ali Ulvi Kurucu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Ankara:Türkiye Diyanet Vakfı, yıl: 2002, cilt: 26,  sayfa: 457-458

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun