Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Başgil
  • Meslek : Hukukçu, fikir ve siyaset adamı
  • Doğum : 1893 – Çarşamba, Samsun
  • Ölüm : 17 Nisan 1967 – İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Gençlerle Başbaşa, Din ve Laiklik, Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, Hukukun Ana Mesele ve Müesseseleri, Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı, Cihan Sulhu ve İnsan Hakları

Cumhuriyet devri Türk hukukçusu ve profesörüdür. Boğazlar Meselesine dair teziyle 1928 yılında hukuk doktoru olmuştur. 1937 yılında Cenevre’de Hatay’ın bağımsızlığı için yapılan toplantıda Türk heyetinin danışmanlığını yapmıştır.

Hayatı

Samsun’un Çarşamba kazasında 1893 yılında doğmuştur. Tahsilinin bir kısmını burada ve İstanbul’da yapmıştır. 1914 yılında I. Dünya Harbine katılarak 4 yıl Kafkas cephesinde savaşmıştır. Savaştan sonra 1920 senesinde Fransa’ya giderek Gronoble Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisansını tamamlamıştır. Bundan sonra Paris’te bir taraftan doktorasını bitirmeye çalışırken, diğer yandan Sarbon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Koluna devam etmiş ve 1929 yılında mezun olmuştur. Bu arada Paris Siyasi ilimler Okulunu da bitirmiştir. Daha sonra Lahey Devletler Hukuku Akademisi Kurslarını tamamlamıştır.

Önce Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum Müdür Muavinliğine, sonra Ankara Hukuk Fakültesi Esas Teşkilat Hukuku profesörlüğüne getirilmiştir. 1933 ders yılı sonunda, Darülfünunun ilgası ile, yeni üniversite kurulması sırasında Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebi Müdürlüğüne getirilmiştir. 1947 yılında, Siyasal Bilgiler Mektebi Müdürlüğüne ve Esas Teşkilat Hukuku profesörlüğüne tayin edilmiştir. Berlin’de yapılan Devlet ve İdare İlimleri Akademisi Kongresine, Alman Hükumetinin davetlisi olarak gitmiştir.

1960 ihtilalinden sonra siyasete atıldıysa da bunun mizacına uymadığını görerek vazgeçmiştir. 17 Nisan 1967 yılında hayatını kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özçelik, A. Selçuk, Ali Fuat Başgil, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1992, c.5, sf.128-130

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun