Ali Fuat Ağralı

Ali Fuat Ağralı
  • Meslek : Türk siyaset adamı
  • Doğum : 1878 - Midilli
  • Ölüm : 1957 - İzmir

Tek parti döneminde on yıldan fazla bir süre maliye bakanlığı yapan Türk siyaset adamı Ali Fuad Ağralı Midilli’de dünyaya geldi. Babası İbrahim Edhem Bey’dir. Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Ali Fuad Ağralı henüz 14 yaşındayken İbnü’l-Cevzi’nin Tulfetü’l-Ezkiya fi Tercemeti Kitabü’l Ezkiya adlı kitabını Arapça’dan Türkçeye çevirdi. 1903 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitiren Ağralı, aynı yıl içerisinde Maliye Nezareti’nde göreve başladı. Kıza zamanda yükselerek çeşitli illerde defterdarlık yaptı. 1908 yılında Hukuk Mektebi’ni bitirmesinin ardından Türkiye’nin ilk hukuk doktoru oldu. Takvimler 1918 yılını gösterdiği sıralar Bahriye Savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek İzmir-Akhisar cephesinde mücadeleye katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşması olan Lozan Konferansı’na katılan Türk heyeti arasında yer alan Ali Fuad Ağralı, aynı yıl İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1924 yılında kurulan Divan-ı Muhasebat(Sayıştay) başkanlığına getirildi. 1934 yılına kadar bu görevini sürdüren Ağralı, kısa bir süre bayındırlık bakanı oldu. Kasım 1934 yılından başlayarak on yılı aşkın bir süre İsmet İnönü, Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde maliye bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde mali sorunların çözülmesi, Duyun-ı Umumiye’nin tasfiyesi, demiryollarının millileştirilmesi, Türk parasının güçlendirilmesi konularında önemli katkıları oldu. 1923’ten başlayarak sürekli milletvekili olan Ağralı, 1946 yılında CHP içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle milletvekilliğinden ve siyasi hayattan ayrıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

C. Sayıştay Başkanlığı Personel Daire Müdürlüğü Arşivi, Ali Fuat Ağralı Dosyası, Cumhuriyet Dönemi Sayıştay Başkanları, Erişim Tarihi: 08.12.2018

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun