Ali el-Hadî

  • Önem : On İki İmam’ın onuncusu
  • Doğum : 829 – Medine
  • Ölüm : 868 - Bağdat

İslam dinine bağlı Şii mezhebinin on ikicilik itikadına bağlı imam silsilesinin onuncusu olan Ali el-Hadi, uzun adıyla Ali b. Muhammed Nakıyyi’l-Hadi, Medine yakınlarındaki Surya köyünde dünyaya geldi. Hasan el-Askerî, Hüseyin, Muhammed, Ca‘fer, Âişe (veya Aliyye) adlarında dört oğlu ve bir kızı olan Ali el-Hâdî’nin soyu sekizinci kuşakta Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’ye ulaşır. Takma adının anlamı(Ali Naki) saf ve temiz anlamına gelen Naki ve doğru yol gösteren anlamına gelen Hadi’dir. Halife Ali’nin torunlarından ve dokuzuncu imam Muhammed b. Ali Taki’nin oğludur. Annesi ise Ümmü’l-Fazl’dır. Gençlik yılları babasının yanında Medine’de geçen Ali el-Hadi, hiçbir siyasal olaya karışmadı. Kendisine peygamberin soyundan gelmesi nedeniyle saygı gösterenler artında, bu durumdan korkan Medine valisi Abdullah b. Muhammed Haşimi, olayı Abbasi halifesi Mütevekkil’e bildirdi Ali el-Hadi ise bu olay üzerine Bağdat’a çağırıldı.

Hakkında “hilafet davasındadır, evinde silah vardır” gibi çıkan ihbarlar üzerine bir gece evi basıldı ve arandı. Ali, halifeye kendisini savunan bir mektup yazdı. Bunun üzerine Mütevekkil Ali’ye inanarak valiyi değiştirdi. Fakat sonraları Şiîler’in halifeye hücum hazırlığı içinde bulundukları haberi gelince, Mütevekkil, Ali’yi Bağdat’a getirmek üzere Yahyâ b. Herseme’yi Medine’ye gönderdi. Âlim, müttaki, cömert ve zâhid bir kişi olan Ali el-Hâdî’ye Şiî rivayetlerde, çok sayıda yabancı dil bilmesi, beklenmedik fırtınaları ve bazı insanların vefatını önceden haber vermesi, avucuna aldığı taş parçalarının altına dönüşmesi gibi kerametler atfedilir. Ölünceye değin Samarra’da yaşadı. İmamlık süresince din konularında yaptığı açıklamalar, yol gösterici sözleri sonradan toplanarak kitap haline getirilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kılavuz, Ahmet Samim, Ali el-Hadi, Diyanet İslam Ansiklopedisi,1989, c.2, sf.394-395

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun