Ali Asgar Hikmet

  • Meslek : Devlet adamı, edebiyatçı ve şair
  • Doğum : 1893 - Şiraz
  • Ölüm : 1980
  • Başlıca Eserleri : Uṣûl-i Fenn-i Münâẓara, Muṭâlaʿa-i Taṭbîḳī-yi Romeo vü Juliet bâ Leylâ vü Mecnûn, Dersî ez Dîvân-ı Ḥâfıẓ, Zindegî-yi Câmî, Risâle der Bâb-ı Emîr ʿAlî Şîr Nevâʾî, Pârsî-yi Naġz, Ems̱âl-i Ḳurʾân, Naḳş-i Pârsî ber Eḥcâr-i Hind, Serzemîn-i Hind, Nüh Güftâr d

Hem devlet adamı kimliğiyle hem de İran edebiyatına yaptığı sayısız katkıyla İran tarihine adını yazdıran Ali Asgar Hikmet Haşmetü’l-memâlik Ahmed Alî-i Müstevfî’nin oğluydu. Ali Asgar Hikmet, öğrenimine Medrese-i Kadîme-i Mansûriyye’de başladı. 1915’te Tahran’a giderek tanınmış âlimlerden ders alan Ali Asgar Hikmet, Tahran Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra Eğitim Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1925 yılında bu bakanlıkta müfettişliğe tayin edildi. Bir süre bu görevde bulunduktan sonra 1927’de Adalet Bakanlığı’na geçti. 1930’da hukuk alanında incelemeler yapmak ve tahsilini tamamlamak üzere Avrupa’ya giden Ali Asgar Hikmet 1932 yılında Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1934’te Tahran’a çağrılarak Eğitim Bakanlığı’nda bir göreve tayin edildi, ayrıca Tahran Üniversitesi’nde İran edebiyatı dersleri vermeye başladı. 1935 yılında Tahran Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. UNESCO İran Komisyonu ve Millî Eserler Kurumu başkanı olarak görev yaptı. Bir süre Dışişleri bakanlığı ve bakanlık müsteşarlığı görevlerini yürüten Hikmet 1953’te Hindistan büyükelçiliğine tayin edildi. Lahor, Delhi ve Aligarh üniversiteleri tarafından kendisine fahrî doktor unvanı verildi. Daha sonra emekliye ayrılan Ali Asgar Hikmet özel kütüphanesindeki zengin yazma ve basma kitap koleksiyonunu Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Tahran’da vefat eden Hikmet Şîraz’da defnedildi.

Dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Ali Asgar Hikmet’in divanı Sâdât-ı Nâsırî tarafından Süḫan-i Ḥikmet adıyla yayımlandı. Ali Asgar Hikmet, Reşîdüddîn-i Meybüdî’nin, Hâce Abdullah-ı Ensârî’nin tefsiri olarak da bilinen Keşfü’l-esrâr ve ʿuddetü’l-ebrâr adlı on ciltlik eseriyle Ali Şîr Nevâî’nin Mecâlisü’n-nefâis’ini neşre hazırladı. İran edebiyatına birçok katkı sunan Ali Asgar Hikmet’in tercüme eserleri de bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır; Nikola Haddâd-ı Mısrî, Râh-i Zindegânî, Efsâne-i Dilpeẕîr, Penç Dram, E. Browne’nin Literary History of Persia adlı eserinin III. cildinin çevirisi olan ez Saʿdî tâ Câmî adlı eser,  V. yüzyılda yaşayan Hint şairi Kalidasa’nın Sanskrit edebiyatının şaheserlerinden Abhicnanaşakuntala adlı oyununun çevirisi olan Şakûntalâ yâ Enguşter-i Gumşude adlı eser, L. Tolstoy’dan Restâḫîz, Edward Şier, Elvâḥ-i Bâbil, Corcî Zeydân, Emîn u Meʾmûn

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kanar, Mehmet, Ali Asgar Hikmet, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1998, Cilt:17, sf:520-521

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun