Alfred von Kremer

Alfred von Kremer
  • Meslek : Avusturyalı şarkiyatçı ve devlet adamı
  • Doğum : 1828
  • Ölüm : 1889
  • Başlıca Eserleri : Beiträge zur Kenntnis der Geschichte und Sitten der Araber vor dem Islam, Bearbeitet nach der Teskiret Ibn Hamdûn. Geschichtliche Überlieferungen und Charakterzüge, Beiträge zur Geographie des nördlichen Syriens, Description de l’Afrique par un géographe

Viyana’da doğan ve burada hukuk öğrenimi alan Alfred von Kremer, daha sonra Müslümanların konuştukları diller üzerinde incelemeler yapmaya başladı. 1849-1851 yıllarında Viyana Bilimler Akademisi’nin desteğiyle İstanbul üzerinden Suriye ve Mısır’a gitti; üç ay Halep’te, yaklaşık bir yıl Şam’da kaldı. Bu arada gittiği yerlerden halen British Museum’da bulunan birçok yazma kitap topladı. Viyana’ya dönüşünden sonra mühendis okulunda Arapça dersleri vermeye başladı. 1852’de Avusturya’nın İskenderiye başkonsolosluğuna birinci tercüman, 1859’da Kahire’ye konsolos ve 1870’te Beyrut’a başkonsolos olarak tayin edildi. 1876’da Mısır Düyûn-ı Umûmiyye Sandığı’na Avusturya temsilcisi seçildi. 1880’de Avusturya Ticaret bakanlığına getirildiyse de 1881’de istifa etti.

1876’da Viyana Bilimler Akademisi’ne üye kabul edilen Kremer’in çalışmalarının ağırlık merkezini İslâm kültür tarihi oluşturmaktadır. Ona göre modern İslâm hakkında hüküm verebilmek için Araplar’ın kültür tarihini bütünüyle göz önünde bulundurmak gerekir. Hakkında çalışma yaptığı İbn Haldûn’un da etkisiyle Kremer devleti ortaya çıkışı, gelişmesi ve çöküşü açısından kendi kanunlarına tâbi ve her açıdan kültüre bağlı sosyolojik bir oluşum şeklinde görür. Kremer, meşhur tarihçi Joseph von Hammer’in Osmanlı Tarihi’ni takdir etmekle birlikte bu eserde felsefî ve sosyolojik değerlendirme eksikliği bulunduğunu söyler. Batılı şarkiyatçılar Kremer’in çalışmalarına özel bir yer ayırdılar. Goldziher’e göre onun eserleriyle İslâm’ın ele alınmasında yeni bir dönem başladı. Batunski ise Kremer’in modern İslâm araştırmalarının kurucularından olduğu kanaatindedir. 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Akpınar, Turgut, Alfred von Kremer, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2002, Cilt. 26, sf. 289

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun