Alfred Adler

Alfred Adler
  • Meslek : Psikanalist, hekim
  • Önem : Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu
  • Doğum : 7 Şubat 1870 - Viyana
  • Ölüm : 28 Mayıs 1937 - İskoçya
  • Başlıca Eserleri : İnsanın doğasını anlamak, Yaşamın Anlam ve Amacı, Yaşama Sanatı, Bireysel Psikolojş

Modern psikoloji biliminin önemli isimlerinden Avusturyalı psikanalist Alfred Adler, bireysel psikoloji okulunun kurucusudur. Kişilik kuramına getirdiği “toplumsal ilgi” kavramıyla insanın toplumsal yönünü vurgulayarak psikoloji literatürüne önemli bir kavram kazandırdı. Viyana’da dünyaya geldi. Hastalıklı bir çocukluk geçirmesi ve kardeşlerini çeşitli hastalıklardan ötürü kaybetmesi tıp eğitimi almasında etkili oldu. Viyana Tıp Fakültesi’ni bitirmesinin ardından ihtisasını göz hastalıkları konusunda yaptı. Bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra, 1902 yılında Freud’un çevresine girdi. Freud’un çok bilinen “Çarşamba Toplantıları”na katılması onun psikolojiye olan ilgisini daha da arttırdı. İlerleyen dönemlerde Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. Bir süre sonra Freud ile arasında özellikle bilinçdışı çatışmaların açıklanması hususunda görüş ayrılıkları belirmeye başladı. Bunun üzerine enstitüden ve Freud’un çevresinden tamamen koptu. Kısa süre içerisinde “Bireysel Psikoloji” adı altında kendi okulunu kurdu. 1921 yılında Viyana’da Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk çocuk rehberlik kliniğini kurdu. Hükümetin desteğiyle artan ve sayıları otuzu geçen çocuk rehberlik merkezlerini yönetti. Viyana’daki siyasi rejimin tavrı üzerine ABD’ye yerleşti. Bir konferans gezisi için gittiği İskoçya’da vefat etti.

Avusturyalı psikanalist Alfred Adler, Freud’dan ayrıldıktan sonra Hans Vaihinger’in felsefesinin etkisinde kalarak, geçmişin değil, geleceğe yönelik amaçların insan kişiliğini biçimlendirdiğini savunmaya başladı. Adler’e göre her insan kendince seçtiği ve erişmek içi çabaladığı idealleri, onun bugünkü davranışlarını etkiler ve o insana özgü ruhsal süreçlerin oluşmasına yol açar. Freud’un ateşli bir öğrencisi olduğu yıllarda saldırganlık güdüsünün insanın yönlendirmesinde cinsellik kadar önemli olduğunu savunurken, bu görüşünü zamanla değiştirerek saldırganlık güdüsünün yerine güçlü olma isteği kavramını kullandı. Bu görüşlerinin yanı sıra insan psikolojisine dair farklı hususlara değinecek araştırmalarda bulundu. İnsanda bulunan yetersizlik duygusu ve yükselme isteği, yaratıcı benlik, yaşam biçimi, toplumsal ilgi, aile ve toplumsal bir varlık olarak insan gibi hususlar üzerinde önemli görüşler ileri sürdü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ersin Altıntaş, Alfred Adler ve Bireysel Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sayı.1, 1992

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun