Alesia Muharebesi

  • Önem : Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olarak görülen ve askeri tarihe adını yazdırdığı muharebe.

Alesia Muharebesi, Iulius Caesar’ın Gallia (Günümüzdeki Fransa) Seferi’nin (M.Ö. 58-50) M.Ö. 52 yılında yaşanmış bir parçasıdır. Caesar’ın askerî tarihe geçen oldukça cüretkâr taktiğiyle kazandığı zaferle, Gallialı kabile şefi Vercingetorix’in etrafında toplanan Gallialıarın, Romalıları Gallia’dan atma ümitleri hayli azalmıştır.

Caesar’ın Gallia’da yürüttüğü sefer çok başarılı gidiyordu. Gallia’da kabileler halinde yaşayan Gallialılar, aralarında sağlam bir birlik oluşturamadıkları için Romalılar tarafından teker teker yutuluyordu. En sonunda savaşçı bir Gallia kabilesi olan Arvernilerin Şefi Vercingetorix, diğer Gallialı kabileleri birleştirmeyi başararak Romalılara karşı topyekûn bir mücadele başlattı. Gallialılar, Romalıları zayıflatmak için yıpratma hareketleri yaptılar. Kovalamacaların ardından Caesar, Vercingetorix ve yaklaşık 80,000 Gallialıyı Alesia şehrinde kuşatmaya aldı. Alesia, bir tepenin üstüne kurulmuş bir şehirdi ve Vercingetorix iyi tahkimat kurmuştu. Yaklaşık 60,000 kişilik bir orduya komuta eden Caesar, kuşatmanın çok zor olacağını bildiğinden ilginç bir yöntem denedi: Askerlerine Alesia’yı tamamen kuşatacak, kulelerle ve barikatlarla desteklenecek bir ordugâh inşa etmelerini istedi. Böylece Vercingetorix’in ikmal hatlarını bütünüyle keserek, onu açlıkla sınayacak ve teslim olmasını sağlayacaktı. Ordugâhın inşa edilmeye başlanmasıyla Vercingetorix, ordugâhın yapımını engellemek için tacizlerde bulunduysa da hep geri püskürtüldü. Bunun için inşaat tamamlanmadan dışarıya bir ulak göndermeyi başardı ve diğer Gallialı şeflere durumun vahametini anlatarak yardım istedi.

Caesar, bu durumu öğrenerek sıra dışı bir taktik geliştirdi: Bu sefer dışarıdan gelecek olan Gallialıları engellemek için kendisini yine kulelerle ve barikatlarla desteklenen bir sur yapılmasını emretti. Böylece Romalılar iki surun içinde, iki cephede aynı anda savaşacaktı. Gallialıların desteği geldi ve sayıları tahminen 250,000 kişiydi. Bu durumda Caesar, iki cephede kendisinin yaklaşık beş katı büyüklükte kuvvetlerle savaşmaya mecbur kaldı.

Günlerce süren kuşatmada Romalılar her defasında Gallialıları püskürtmeyi ve tahrip olan ordugâhı onarmayı başardılar. En sonunda Romalılar, German yardımcı kuvvetlerle dışarıya bir taarruz emri verdi ve German süvarileri günlerce süren saldırılardan sonra harap olan Gallialıların bir kısmını dağıtmayı başardı. Sonunda Gallialı destek kuvvetleri ağır kayıplar vererek kaçmaya başladılar. Artık açlıktan ötürü bitap düşen bir orduya komuta eden Vercingetorix, birkaç gün sonra teslim oldu. Caesar bu muharebeyle askerî tarihe adını bir daha silinmeyecek bir şekilde yazdı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Atlan, Sabahat. Roma Tarihi’nin Ana Hatları: I. Kısım: Cumhuriyet Devri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

Encyclopaedie Britannica, ‘’Battle of Alesia’’ 

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun