Alaeddin Aksoy

Alaeddin Aksoy
  • Doğum : 1942/Trabzon
  • Meslek : Akademisyen, ressam

1942 yılında Trabzon’da doğmuştur.1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde okumaya başlamış, burada Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olarak onun atölyesinde çalışmıştır.1968 yılında ise mezun olmuştur.Yalnız sanatçının çalışkan kişiliği henüz mezun olmadan kendini göstermiş, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok karma sergilere katılarak ismini duyurmaya başlamıştır.1969 yılında ilk kişisel sergisini Türk-Alman Kültür Merkezi’nde açmıştır.1972 yılında açılan Avrupa sınavını kazanarak resim dalında uzmanlık eğitimi görmek için Paris’e gitmiştir.4 yıl burada kalan sanatçı 1976 yılında yurda geri dönmüştür.Aynı yıl mezun olduğu okulda asistan olarak görev almıştır.1977 yılından bu yana ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sanat Üslubu

Önceleri düş ürünü öğeler içeren figürler ide dışavurumcu bir üslupla çalışan sanatçı, daha sonraki yıllarda gerçeküstücü bir dile yönelmiştir.Fantastik kurgular içinde gerçek olanla düşü yan yana ve iç içe gösterirken, resimlerindeki figürlerini zamandan ve mekandan soyutlamıştır.Resimlerinde büyü, fantastik, grotesk, belirsizlik gibi kavramlar açıkça okunmaktadır.Sanatçının hem tekniğinin hem de motiflerinin zaman içinde değiştiği görülmektedir.Öyle ki başlangıçta hızlı fırça darbelerinin yerini, kenar çizgilerinin gittikçe daha belirginleştiği ve renk alanlarının daha ayrışık hale geldiği bir üslup almıştır.Ayrıca figürlerinin niteliğininde değiştiği görülür.Karikatürize ettiği insan figürleri yerini daha grotesk bir tür Rönesans estetiği çağrıştıran ihtişamlı figür gruplarına bırakmıştır.Sanatçının fantastik düşüncelerini görsel kalıplara yerleştirmesindeki ustalığı ve zaman zaman bu fantezi motifleri arasına yöresel çeşnileri katmasındaki mahareti onu bu eğilimde olan diğer sanatçılardan ayırmaktadır.Figüratif çalışmalarıyla bireysel ifadelerini geniş bir alan üzerine oturtarak özgün işler ortaya çıkardığı görülür.Kendi iç dünyasını hayal gücü ile birleştirerek ortaya koyduğu eserleriyle çağdaş Türk Resminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.Sanatçı kendi sanatıyla ilgili şöyle demiştir; ‘’.. resimlerimde kullandığım insanlar, dünyanın herhangi bir zaman diliminde yaşayan insanlardır.Ve bu nedenle zaman ve mekan belirleyici bir işaret taşımazlar.Ancak karakter aramalarında, tiplemelerde yaşam içerisindeki durumlarının belirlenmesine yönelik davranış ve jestlere sahiptir.’’ 

Başlıca Eserleri

Pilotaj Hatası (1991), Müselles (1988), Yuvarlak Masa (1967), Genelev (1969), Koğuş (1976), Değişim (1979), Barış (1981) 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Ersoy, Ayla, 500 Türk Sanatçısı – Plastik Sanatlar, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2004
 
Giray, Kıymet, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000
 
Özsezgin, Kaya, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tilgat Basımevi, İstanbul, 1982
 
Tansuğ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2008
 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun