Akça Koca

  • Ölümü : 1328

Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve Osmanlı'nın ilk kumandanlarındandır. Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensup olan Akça Koca'nın aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu bilinmektedir. Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi emri komutasında Sakarya bölgesine yaptığı akınlarla buradaki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı kısmındaki bir hisarı kendisine karargah yaparak İzmit bölgesine akınlar düzenledi.1326 yılları sonrası, Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Samandıra hisarını ve bugün ki Pendik-Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan Aydos kalesini aldı.Bu akınlar neticesinde Samandıra hisarı kendisine mülk olarak verildi.

Öümü ve Sonrası

İzmit ve Üsküdar arası bölgelere sürekli akınlar düzenleyen Akça Koca 1328 yılında Kandıra yakınlarında bir tepede vefat ederek buraya gömüldü.Ölümünden sonra yanında bulunan adamları Karamürsel Alp bey'in yanında toplandı.Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresi onun adına nisbetle Koca-ili olarak anılmaya başladı.Vefat ettiği yerde kendisine ait bir anıt mezar bulunmaktadır.Hacı İlyas adlı bir oğlu ve Fazlullah isimli devlette önce kadı sonra vezirliğe kadar yükselmiş torunu vardır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Emecen,Feridun, 'Akça Koca'  DİA İstanbul:1989 c.1 s.224

Prof.Dr.İnalcık,Halil, Devlet-i 'Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmaları-1 İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2009

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun