Akabe Biatları

  • Önem : Mekke ile Medine arasında yer alan Akabe mevkiinde Medineli Müslümanlar ile iki defa gerçekleştirilen antlaşma
  • Tarih : 1. Biat 621 - 2. Biat 622

Akabe biatları, Medineli ilk Müslümanların, Hz. Muhammed ile Mekke ile Medine arasında yer alan Akabe adlı bölgede birer yıl arayla iki defa gerçekleştirilen biatlardır. Peygamberliğinin 11. yılına rastlayan hac mevsiminde Medine halkından bir gruplar karşılaşan Hz. Muhammed, onlara İslam’ı tebliğ etti. Bu gruptan altı kişilik grubun İslam’ı kabul etmesi üzerine Hz. Peygamber onlara kendisini Medine’ye götürüp himaye etmelerini ve böylece İslam’ı daha hızlı yaymak adına yardım istedi. Evs kabilesiyle aralarında olan husumetin kalkmasını ve iki kabilenin İslam çatısı altında birleşmesini ümit eden grup, Medine’ye döndüklerinde Hazrec ve Evs kabilelerine İslam’ı anlatacaklarını söyleyerek ertesi yıl Hz. Muhammed ile buluşmaya söz verdiler. Medine’de gösterdiği faaliyet sayesinde birçok kişinin İslamiyet’i kabul etmesine vesile oldular. Bunlardan on Hazrecli ve iki Evsli sözlerinde durarak ertesi yıl Mekke’de Hz. Muhammed ile buluştular. "Hiçbir şeyi Allah'a eş koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, emirlerine uyacaklarına" dair Hz. Peygamber' e söz verdiler ve ona biat ettiler. Bu şekilde birinci biat gerçekleşmiş oldu.

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 13. yılında Medine’ye davet etmek isteyen bir grup Mekke’ye doğru yola çıktı. Hz. Peygamber ile gizlice haberleşen grup hac vazifelerini gerçekleştirdikten sonra gizlice buluştular. O gece Akabe'ye herkesten önce gelen Hz. Peygamber'in yanında sadece amcası Abbas b. Abdülmuttalib vardı ve Abdülmuttalib buluşmada Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etme düşüncesini dile getirdi. Orada Hz. Muhammed’in başına gelebilecek durumları ifade ederek, zora düştüklerinde Peygamberi düşmanlara teslim edeceklerse şimdi bu durumdan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Bunun üzerine söylenenleri kabul eden Medineliler Hz. Muhammed’in istedikleri şartlarda biata hazır olduklarını belirttiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber konuşma yaptı, Kuran okudu ve onları İslam’a daha kuvvetli bağlanmaya teşvik etti. Hicret ettiği takdirde kendisini canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi koruyacaklarına, rahat günlerde de sıkıntılı anlarda da ona itaat edeceklerine, bollukta da darlıkta da gerekli mali yardımları yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacakları­na, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına ant içip biat etmeye davet etti. Böylece ikinci biat gerçekleşmiş oldu.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ahmet Onkal, Akabe Biatları, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt.2, sf.211

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun