Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya Akbulut
  • Meslek : Türk Ressam
  • Doğum : 1869 – İstanbul
  • Ölüm : 1938 – İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Beyazıt İmareti, Sultan Ahmed Camii, Mihrimah Camii, Yahudi Lehimci

Konularını “her şey perspektif için” ilkesiyle ele alan ve mimari yapılarla resim arasında ilişki kuran Türk ressam Ahmet Ziya Akbulut İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini bitirmesinin ardından 1887 yılında tamamladığı Harp Okulu’nda Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre Genel Kurmay Başkanlığı Resimhanesi’nde çalıştı. Yüzbaşı rütbesine ulaştığı dönemlerde, Kuleli Askeri Lisesi’nde resim öğretmeni olan Osman Nuri Paşa’nın yardımcılığını yaptı. Sanat çalışmalarıyla iç içe olan Ahmet Ziya Akbulut bu çalışmaların yanı sıra fen bilimlerine de oldukça ilgiliydi. Matematik ve astronomi gibi bilim dallarında kendini geliştiren Akbulut, özellikle menazur denilen perspektif biliminde otorite olarak tanındı. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin üyesi olarak bu cemiyetin yayınlarında perspektif ile ilgili yazılar kaleme aldı. Osmanlı’nın ilk sanat okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde perspektif öğretmeni olarak çalışan Akbulut, daha sonra da bu kurumda müdür yardımcısı oldu. Bu görevini ise ölene kadar sürdürdü.

Ahmet Ziya Akbulut, “her şey perspektif için” ilkesiyle ele aldığı mimari konuları, doğa görünümleri ve insan figürlerini hiç değiştirmeden, gerçekte olduğu gibi resmeder. Bu ilke ise onun özgün çalışmalarının ortaya çıkmasındaki en önemli husustur. Resme konu olan bu ayrıntıları oldukça titiz bir şekilde işleyen Akbulut, neredeyse fotografik bir gerçeklik anlayışı sunar. Çizgisel perspektif kurallarının kesinlikle uygulanması, nesnelerin biçimlerinin renkli fotoğraf gibi kopya edinmesi bu resim çizme tekniğinin ve dolayısıyla Ahmet Ziya Akbulut’un en belirgin özelliğidir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İncel, Latife Esra, Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türk Resminde Kök ve Köy Yaşantısının Resim Eğitimine Katkısı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, 2004

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun