Ahmet Tevfik Okday

Ahmet Tevfik Okday
  • Görev : Son Osmanlı Sadrazamı
  • Doğum : 1845 - İstanbul
  • Ölüm : 8 Ekim 1936 - İstanbul

Osmanlı’nın son sadrazamı olan Ahmed Tevfik Paşa, Kırım hanzâdelerine mensup soylu ve zengin bir ailenin çocuğu olarak Üsküdar’da dünyaya gledi. İlköğrenimini tamamlamasının ardından askerliğe merak saldı ve eğitimine askeri okulda devam etti. Her ne kadar askerliğe heves salmış olsa da Süvari mülazımıyken askerlik mesleğinden ayrılarak Babıali Tercüme Odası’na girdi. Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bilinen Paşa, bu insani vasıfları vesilesiyle kısa sürede mesleki alanda yükseldi. Kısa aralıklarla dört defa sadrazam olan Tevfik Paşa, toplam iki buçuk yıl kadar bu makamda kaldı. 21 gün süren ilk sadâreti Sultan II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesine, ikinci sadâreti düşman donanmasının İstanbul’u işgaline ve son sadâreti de devletin çöküşü ve saltanatın kaldırılmasına kadar sürmüştür.

Milli Mücadele’nin kesin olarak başarıya ulaşmasının ardından Osmanlı saltanat kurumunun resmen ortadan kaldırılması, Tevfik Paşa’nın son kez geldiği sadrazamlık görevinin tamamlanması anlamına geliyordu. Saltanatın kaldırdığı gün istifa etti ve idareyi Ankara hükümetinin temsilcisi Refet Paşa’ya teslim etti. Tevfik Paşa namuslu, memuriyet hayatında son derece dürüst, muamelede sabırlı, açık sözlü ve doğru biriydi. Herkes tarafından sayılır ve kendisine güvenilirdi. En kritik anlarda sadârete getirilmiş olması bu meziyetlerinden dolayıdır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kemal Beydilli, Ahmed Tevfik Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt.2, sf.139-140

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun