Ahmet Samim

Ahmet Samim
  • Meslek : Gazeteci
  • Önem : II. Meşrutiyet sürecinde İttihat ve Terakki’ye muhalefeti nedeniyle öldürülen gazeteci
  • Doğum : 1884 - Prizren
  • Ölüm : 9 Haziran 19010 - İstanbul

İttihat ve Terakki’ye karşı takındığı muhalif tutumu nedeniyle öldürülen gazeteci Ahmet Samim Prizren’de dünyaya geldi. Bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi(Mekteb-i Sultani) ve Robert Koleji gibi önemli eğitim kurumlarında eğitim gören Ahmet Samim, eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Reji İdaresi’nde memurluk görevini yürüttü. Gazetecilik mesleğine ise II. Meşrutiyet’in ilanının ardından giriş yaptı. İttihat ve Terakki’ye muhalif tutum sergileyen Ahrar Fırkası’nın yayın organı olan Osmanlı gazetesinde yazılar yazdı. Ahmet Samim’in yayın hayatını sürdürdüğü gazetenin bağlı olduğu cemiyet, ademi merkeziyetçiliği ve liberalizme dayalı federasyon sistemini savunuyordu. II. Meşrutiyete karşı olanların düzenlediği 31 Mart Olayı’nda Ahmet Samim, yazılarında savunduğu düşünceler nedeniyle ayaklananlar tarafından saldırıya uğramasından ötürü olayı bastırmak için İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun Ayastefanos(Yeşilköy) karargâhına sığındı.

31 Mart Olayı’nın etkileri azalmaya başladığı sıralarda Hilal gazetesini çıkartan Ahmet Samim, ilerleyen dönemlerde Sada-i Millet adlı muhalif gazetenin başyazarı ve yazı işleri müdürü oldu. Bu gazetedeki yazılarında da İttihat ve Terakki yönetimini oldukça sert bir dille eleştirmeye devam etti. Gazete sahibinin bir Rum olması ve o dönemlerde Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında gündemde olan Girit sorununda Rum çevrelerinin açıkça Yunanistan’ı desteklemeleri Ahmet Samim’in daha fazla göze batmasına neden oldu. İttihatçılar ise onu İstanbul’dan uzaklaştırmanın yollarını arıyorlardı. Bu nedenle de ona mutasarrıflık önerdiler. Ahmet Samim bu teklifi reddetti ve 9 Haziran 1910 akşamı arkadaşı Fazıl Ahmet Aykaç ile gazeteden dönerken vurularak öldürüldü. Cinayetin üzerinden bir süre geçmesinin ardından cinayeti işleyen kişinin Abdülkadir adlı bir İttihatçı olduğu anlaşılmasına rağmen hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet T. Hastaş, Ahmet Samin II. Meşrutiyet’te Muhalif Bir Gazeteci, İletişim Yayınları, 2012, İstanbul

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun