Ahmet Sadık Ziver Paşa

  • Kişiliği : 19. yy. Osmanlı devlet adamı ve şair
  • Doğum : 1794 - İstanbul
  • Ölüm : 12 Haziran 1862 - Medine
  • Ebeveynler : Mehmed Sâdık Münif Efendi
  • Başlıca Eserleri : Âsâr-ı Zîver Paşa, Zeyl-i Âsâr-ı Zîver Paşa

19. yüzyıl Osmanlı devlet adamı ve şairi olan Ziver Paşa, İstanbul Topkapı’da bulundan Merkez Efendi Dergâhı’nda dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed Sâdık olup Mehmed Sâdık Münif Efendi’nin oğludur. Henüz on yaşında babasını kaybeden Ziver Paşa, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi olan Seyyid Ali Nutkî Dede tarafından, babasının Mevlana muhipleri arasında yer alması vesilesiyle manevi oğulluğa kabul edildi. Bu süreçte eğitim gören Paşa tahsilini tamamlamasının ardından darphane ve defterhane kalemlerinde yedi sekiz yıl civarı çalıştı. Uzun süre boyunca devletin çeşitli şehirlerinde ve görevlerinde memurluk görevini icra etti.

Fatma Sultan’ın kethüdâlığını yaptığı sırada Mustafa Şerifî Paşa’nın vefatı üzerine, talipler arasında çekilen kurayı kazanarak vezaret rütbesiyle çok arzu ettiği Harem-i şerif meşihatına memur tayin edildi. Çok yönlü kişiliğiyle karşımıza çıkan Ziver Paşa, devlet görevlerinin yanı sıra musikide ve yaptığı bestelerde de ustalığını sergiledi. Dönemin başarılı şairlerinden olup divan şiirinin inceliklerini ve sanat anlayışlarını yansıttı. Merhametli ve güler yüzlü olan Ziver Paşa, maddi imkânının fazla olmamasına rağmen fakirlere ve kimsesizleri elinden geldiğince yardım ederdi. Zengin sayılabilecek bir kütüphaneye sahipti. Okuma ve araştırma merakıyla misafirliğe gittiği yerlere dahi birkaç kitap götürdüğü bilinmektedir. Hayatı devlet adamlığı ve sanatla geçen Ziver Paşa vefatının ardından Hz. Osman’ın kabrinin civarına defnedildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hasan Aksoy, Zİver Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt.44, sf.474-475

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun