Ahmet Rasim

Ahmet Rasim
  • Doğum : 1864/İstanbul
  • Ölümü : 21 Eylül 1932/İstanbul
  • Meslek : Gazeteci, yazar, tarihçi, milletvekili

Ahmet Rasim, Türk, gazeteci, yazar, tarihçi ve milletvekilidir.Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi edebiyatımıza katkıları olmuş ve eserleri geniş kitlelere ulaşmıştır.Farklı türlerde birçok eser veren Ahmet Rasim elli yıla yakın yazı hayatı ile yaşamının büyük bir bölümünü edebiyata adamıştır.Tanınmasında fıkra türünde verdiği eserler ve üzerinde durduğu ayrıntılar etkili olmuştur.Aile eşrafında da sanatla alakalı önemli şahsiyetler vardır ve bunlardan birisi meşhur bestekâr olan dedesi Osman Nihat Akındır.

AİLE, EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI

İstanbul Fatih ilçesi doğumludur ve babası Kıbrıslı Bahaeddin Efendidir.Annesi ise Nevbahar Hanımdır.Babası henüz annesi Ahmet Rasim’e hamile iken terk ettiği için doğduktan sonra annesi yazarı tek başına büyütmüş ve yetiştirmiştir.Eğitimini aldığı Darüşşafaka’da edebiyata merak salar ve aynı zamanda Mehmet Zekai Dede’den müzik dersleri alır.Mezuniyetini okul birinciliği ile alarak memurluk hayatına başlar.Bu dönemde Sadberk Hanım ile evlenir ve altı çocukları dünyaya gelir.Ancak eşi 1902 yılında vefat eder.3. ve 4. Dönem İstanbul Milletvekili olarak mecliste yer almış ve edebiyatçılığının dışında siyasi olarak da çalışmalarda bulunmuştur.Evli ve altı çocuk babasıdır.Eğitimini Darüşşafaka’da almış ve birçok meslek kolunda çalışma hayatına atılmıştır.Bunlar arasında bestekârlık, yazarlık, çeşitli devlet dairlerinde devlet memurluğu, Tercümanı Hakikat, Saadet, İkdam, Sabah, Malûmat, Servet, Tanin, Hak ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri yazarlıkları, Güneş, Gülsen, Sebat, Say ve Servet-i Fünun, Resimli Gazete, Musavver ve Malûmat dergileri yazarlıklarının yanı sıra Kütüphane Encümeni Reisliği de yapmıştır.

EDEBİ HAYATI

Memurluk hayatında çokta başarılı olamayan yazar kendini sadece edebiyat alanına yönlendirmek ister.Ahmet Mithat Efendi'nin desteği ile ilk yazıları Tercüman-ı Hakikatte yayınlanır.İlk yazısı bir tercüme makale idi.Daha sonra ünlü gazeteci Baba Tahir’in desteği ile Ceride-i Havadis'te yine tercüme yazılar yazmaya başlamıştır.Bir süre Mektep-i Behram adlı okulda ve Musevi okulunda öğretmenlik yaptı.Ahmet Mithat’tan gördüğü teşvik sayesinde 1885’ten sonra kendisini tamamen gazeteciliğe verdi.Kendi eserlerini yayınlamaya Servet-i Fünun ’da başladı.Romanlarının yanı sıra ilimle alakalı yazılarını da burada yayınlama fırsatı yakaladı.Ama derginin yazarlarının kullandığı edebi düzeni ve akımı benimsemeyerek iki önemli yazar olan Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Mithat Efendi’nin doğu batı edebiyatı özelliklerini sentezleyerek sunmayı amaç edinmiştir.Hüseyin Rahmi ile kendisine ait Boşboğaz ile Güllabi adlı bir mizah dergisini 37 sayı çıkarmıştır. Yazarlık hayatına birçok gazete ve dergide devam ettirmiş bu yazılarını gerek kendi adıyla gerekse mahlaslar kullanarak yazmıştır.Ayrıca Leyla Feride mahlasıyla hanımlara yönelik yazıları da bulunmaktadır.Sadece sıradan yazarlık ya da gazetecilik değil aynı zamanda cephelere giderek savaş muhabirliği de yapmıştır.Geri dönüşünün ardından okullarda okutulmak üzere yazılmış çeşitli alanlardaki eserleri kitap haline getirtilmiştir.Mekakıb-ı İslam adlı eseri ile 2. Abdülhamit tarafından Mecidi Nişanına layık görülmüştür.Şiir, hikâye ve roman alanlarında eserler verdiyse de onu günümüze ulaştıran "Şehir Mektupları", "Eşkâl-i Zaman", "Cidd-ü Mizah", "Gülüp Ağladıklarım" gibi inceleme, araştırma ve gözleme dayanan yazıları oldu.Müzik alanında da birçok eser vermiştir.Bestelenen eserleri arasında halen dinlenmekte olan Türk Sanat Müziği parçaları vardır.1927 yılında Atatürk referansı ile milletvekili olmuştur ancak sağlık nedenlerinden dolayı meclise dahi gidememiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Metehan Yıldız, Ahmet Rasim’in Eserleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Serkan Kaya, ,Ahmet Rasim’in Hikâyeleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal: Son Asır Türk Şairleri

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun