Ahmet Orhan Burian

Ahmet Orhan Burian
  • Meslek : Edebiyatçı, yazar
  • Doğum : 1914 - Üsküdar, İstanbul
  • Ölüm : 5 Mayıs 1953 - İstanbul

Edebiyatçı yazar Ahmet Orhan Burian İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Kabataş Lisesi’nde tamamlamasının ardından Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yazıldı. Cambridge’ten 1936 yılında mezun olmasından bir süre sonra bir süre daha Cambridge’de kalarak Thomas Hardy üzerine bir araştırma yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne tayin edildi. Bir yandan da Yücel dergisinin yazı kadrosunda yer aldı ve dergiye yepyeni edebi bir kimlik verdi. Dönemin Türk şiiriyle ilgili kitabı önce Behçet Kemal Çağlar ve Halûk Y. Şehsuvaroğlu ile birlikte hazırladı, 1946’da genişleterek kendi imzasıyla yayımladı. Burian, Türk-İngiliz ilişkilerinin ilk yılları üzerine yaptığı tezle doçent unvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Dünya Edebiyatı’ndan Tercümeler” dizisine özellikle Shakespeare’den yaptığı Hamlet, Macbeth, Othello, Beğendiğiniz Gibi, Atinalı Timon gibi çevirileriyle önemli bir katkıda bulundu. Daha otuzlu yaşlarında Batı dünyasının bilim, kültür ve sanat çevrelerinde oldukça tanınmıştı. Franz Babinger, W. Livingston Wright, Paul Wittek gibi şarkiyatçılarla da iletişim içindeydi. Başbakanlık Osmanlı ve Topkapı Sarayı arşivlerinde çalıştı. 1947-1948 yıllarında Amerika’da bulundu; Princeton Üniversitesi’nde dersler verdi. Türkiye’ye döndükten sonra en verimli çağında yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Deneme, eleştiri, çeviri, antoloji ve tarih çalışmalarıyla tanınan Burian, 1940’lı yıllarda Türkiye’de geniş ölçüde tartışılmaya başlanan hümanizma akımını destekleyenlerin arasında yer aldı. Türk ve Türkiye tarihi açısından yabancı kaynakların önemini kavrayanlardan biri olan Burian, Oriens’da çıkan bir makalesinde Rönesans dönemi İngiltere’sinde Türk kimliğinin nasıl algılandığını incelemiş, İngiliz arşivlerinde ve İngiliz seyahatnamelerinde bunun izini sürmüş, bu konuda epeyce eser vermiştir. Daha çok siyasal olaylara ağırlık veren Türk tarihine dair eserlerin yanında ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ışık tutan yabancı kaynakların da önemini kavramıştır. 1951’de İngiliz arşivlerinden yüzlerce belge getirmiş ve bunları Halil İnalcık’la birlikte yayına hazırlamıştır. Ancak erken gelen ölümü bu çalışmanın tamamlanmasına engel olmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Zeki Arıkan, Ahmet Orhan Burian, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK-1, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun