Ahmet Kutsi Tecer

Ahmet Kutsi Tecer
  • Meslek : Şair, oyun yazarı, siyasetçi
  • Doğum : 4 Eylül 1901/Kudüs
  • Ölümü : 23 Temmuz 1967/İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Şiirler, Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Sivas Halk Şairleri Bayramı, Türk Folklorunda Sosyal Mesele

Cumhuriyet dönemi önemli edebiyatçılarından, öğretmen, tiyatro yazarı ve folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, babasının memuriyeti nedeniyle Kudüs’te dünyaya geldi. Doğduğu şehirden dolayı Kutsi adını alan Ahmet Kutsi Tecer ilköğrenimine bu şehirde Fransız Frerler Mektebi’nde başladı ve Kırklareli’nde tamamladı. Ardından İstanbul’da Kadıköy Sultanisi ile Halkalı Ziraat Mektebi’ni bitirdi. Mezuniyetin ardından bir yıl kadar İzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi’nde çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitimine devam etti. Paris’teki Sarbonne Üniversitesi’nde iki yıl felsefe eğitimi gördü ancak mezun olamadan geri döndü. Çeşitli okullarda öğretmenlik görevi icra eden Tecer, Sivas Maarif müdürlüğüne getirildi Daha sonra ise Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği ve milletvekilliği gibi önemli görevlerde bulundu. 1948 yılında Devlet Konservatuarı’na tayin edilen Tecer, sonraki yıl Paris kültür ataşeliğine atandı ve ardından UNESCO Yürütme Komitesi Türk delegesi oldu.

Devlet bünyesinde gerçekleştirdiği resmi görevlerden ziyade edebi hayatıyla bilinirlik kazanan Tecer, halk kültürü hakkında önemli araştırmalar yaptı. Şiirlerinde Türk halk kültürünün etkili olduğunu gördüğümüz yazar, çeşitli dergi ve gazetelerde şiir, Türk halk edebiyatı ve folklor üzerine önemli çalışmalar yayımladı ve bu kültürün gelişmesi adına önemli faaliyetlerde bulundu. Özellikle Sivas’ta bulunduğu yıllar gerek hayatının gerekse de sanat anlayışının yönünü belirledi. Halk kültürü ve aşıklık geleneğini yine aynı şehirde keşfetti. Aşık Veysel gibi Türk halk şiirine ve aşık edebiyatına önemli katkıda bulunan sanatçıları keşfederek tanınmalarını sağladı. Türk halk müziğinin okullara ve radyolara girmesinde önemli rol oynayan Tecer, yurt dışında kaldığı yıllarda çeşitli komisyonlarda yaptığı konuşmalarda ve verdiği konferanslarda Türk kültürünün Avrupa’da tanınmasına ön ayak oldu. İlk dönemlerinde aşk, ölüm, yalnızlık ve hüzün gibi konuları şiirine tema edinen Tecer, sonraki dönemlerde sosyal konulara eğilim gösterdi. Hece vezni ile işlek hale getirdiği şiirlerinde bir yandan halk motiflerine yer verirken bir yandan da Anadolu insanının sorunlarına değindi. Özellikle “Nerdesin”, “Orda Bir Köy Var Uzakta” ve “Halay” adlı şiirleriyle halka mal olan şair geçirdiği hastalıktan dolayı vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdullah Uçman, Ahmet Kutsi Tecer, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2011, cilt.40, sf.245-246

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun