Ahmet Hikmet Müftüoğlu

  • Doğum : 1870 - İstanbul
  • Ölüm : 19 Mayıs 1927

Anne ve baba tarafından Moralı bir aileye mensup olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde alan Hikmet, Galatasaray’ı bitirdikten sonra Hariciye Nezareti Umur-ı Şehbenderi Kalemine memur tayin edildi ve vazifesi dışında Fransızcadan roman tercümeleri yaptı. Edebiyata ilgi duyan kişilerin bulunduğu bir ailede yetişti. Babasının bilhassa tasavvufî şiirler yazdığı, basılmamış küçük bir divanı vardı. Meşrutiyete kadar Hariciye Nezareti merkezinde görev yaptıktan sonra, Halife Abdülmecid Efendinin Ser-karinliğine, daha sonra da Hariciye Vekâleti Müsteşarlığına getirildi. O dönem muzdarip olduğu kanser hastalığından dolayı görevinden istifa etti, bundan altı ay sonra da, 19 Mayıs 1927, Perşembe günü vefat etti.

Henüz lise yıllarındayken edebiyata merak saran Ahmet Hikmet bu alandaki merakının, aileden gelen bir haslet olduğunu ifade ederdi. İlk olarak Asır Kütüphanesi neşriyatı arasında çıkan ‘’Leyla Yahut Bir Mecnunun İntikamı’’ eserini yayınladı. Daha sonra Fransızcadan “Tuvalet ve Letafet”’ ve ‘’Bir Riyazînin Muaşakası’’ adlarında iki eser tercüme ettiyse de, doğu ile batı kültürünün çok farklı olduğunu görerek bir daha eser tercüme etmedi.  Servet-i Fünun döneminde, yazdığı hikâye ve düz yazılarını Haristan ve Gülistan adlı eserlerinde topladı. Ahmet Hikmet bu 2 eserinde, daha iyi etki yaratabilmek için mübalağalı bir üslup kullandı fakat bu 2 eser de fazla itibar görmedi. II. Meşrutiyetten sonra, Turancılık edebiyatı akımına dahil olarak yazdığı yazıların büyük kısmını ‘’Çağlayanlar’’ adlı eserinde topladı. Bu eserinde yazar sade Türkçeciliğe yöneldi, fakat Servet-i Fünun’dan kalma hayalcilikten kendini kurtaramadı. Ahmet Hikmet, yazılarında işlediği konulara nazaran üsluba ve kelime kullanımına önem verdi.

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Fevziye Abdullah, “Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Hayatı ve San’atı”,  Ankara 1951

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun