Ahmet Haşim

Ahmet Haşim
  • Doğum : 1884/Bağdat
  • Ölümü : 4 Haziran 1933/İstanbul
  • Meslek : Şair, yazar

Modern Türk şiirinin kurucularından kabul edilen Ahmet Haşim İlmiye sınıfına mensup bir ailenin üyesidir. Babası Bağdat'ın köklü ailelerinden biri olan Alusizadelere mensup Fizan mutasarrıfı Ahmet Hikmet Bey ve annesi Kahyazadelerin kızı Sara Hanım'dır. Erken yaşlardan itibaren anne yokluğunu hissederek büyüyen Ahmet Haşim içine kapanık bir çocukluk geçirdi.

Galatasaray Sultanisinde Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdülhak Şinasi Hisar, gibi isimlerle aynı okulda okudu. İlk şiirlerini Muallim Naci, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’den etkilenerek yazdı. Simgeci olduğu ileri sürülen Ahmet Haşim, şiirimizde “saf şiir”in en güzel örneklerini veren bir şair olarak ün kazandı. 1909'da kurulan Fecri-i Ati Topluluğu’nun toplantılarına bir kez katılmasına rağmen hayatı boyunca Fecri-i Ati ilkelerine bağlı kalan tek kişi oldu.  1921 yılında, aralarında Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ında bulunduğu dönemin şairleri ile Yahya Kemal’in sahipliğinde Dergâh dergisini çıkardı. Piyâle isimli kitabının 1926’da ilk basımı yapıldıktan sonra 1928’de, Paris’te yaptığı gezileri ve anılarını anlattığı Bize Göre adlı ikinci kitabını yayımladı. Ciğerlerindeki ve böbreklerindeki gittikçe ilerleyen hastalığı sonucunda 4 Haziran 1933'te vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

      Ahmet Özdemir, "Ahmet Haşim, Hayatı - Sanatı - Eserleri", Boğaziçi Yayınları, Aralık 1997

      Beşir Ayvazoğlu ,”Ömrüm Benim Bir Ateşti Ahmet Haşim'in Hayatı, Sanatı, Estetiği, Dramı,” Kapı Yayınları, İstanbul 2012,

      Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Ahmed Haşim" maddesi, İhlas Gazetecilik, İstanbul 1993.

      Dr. Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, sf. 18-19

      Ahmet Haşim: Hayatı, Şahsiyeti, Seçme Şiir ve Yazıları". Edebiyat Yayınevi, Türk Şair ve Yazarları Dizisi: 6, 1968 Ankara

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun