Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Doğum : 23 Haziran 1901/İstanbul
  • Ölümü : 24 Ocak 1962/İstanbul
  • Meslek : Şair, yazar, siyasetçi, edebiyat tarihçisi

Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında da çokça adını geçirdiği İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Hüseyin Fikri Efendi annesi Trabzonlu Kansızzâdeler’den deniz yüzbaşısı Ahmed Bey’in kızı Nesibe Bahriye Hanım’dır. Mızrakçıoğulları veya Müftîzâdeler diye bilinen aile aslen Batum’ludur. Ahmet Hamdi Tanpınar liseye kadar çeşitli okullarda eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yahya Kemal Beyatlı’nın öğrencisi olan Tanpınar Yahya Kemal’den hayatının geri kalanında birçok alanda etkilendi

Edebiyat Fakültesi’nde 19. Asır Türk Edebiyatı adıyla kurulan kürsüye Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından profesör olarak atandı. Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tarihini yazmakla görevlendirildi. 3 yıl Maraş milletvekilliği yaptı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in talep ettiği 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı iki ciltlik eserinin 600 sayfalık ilk cildini yayımladı, ikinci cildi ise yarım kaldı.  “Musul Akşamları”  şiiri yayımlanan ilk şiiri, ilk kitabı ise Tevfik Fikret hakkında hazırladığı antolojidir. Öykülerini içeren Abdullah Efendinin Rüyaları basılı ilk edebi yapıtı, Mahur Beste ilk romanıdır. Sağlığında yayımladığı 74 şiirinden ancak otuz yedisi ile tek şiir kitabını çıkardı, aynı yıl Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitaplaştırıldı. Geçirdiği kalp spazmı sonucu 1962’de İstanbul’da vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
      Ömer Faruk Akün, “Ahmet Hamdi Tanpınar” , Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XII, Aralık 1962, s. 2.
      Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, s. 237.
      Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, C. III s. 508.
      TANPINAR, Ahmet Hamdi (1995), Edebiyat Üzerine Makaleler, (Haz. Zeynep Kerman), stanbul: Dergâh Yayınları.
      SU, Hüseyin (2000), “Rüya Gören Öyküler”, Hece / Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı, S. 40, s. 24-39.
      Cimcoz, Adalet, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Varlık, C. 35. S. 710, 15 Ocak 1968, s. 5.
      Çağlar, Behçet Kemal, “Ahmet Hamdi Tanpınarla Birkaç Saat”, Yirminci Asır, no: 300, cilt: 12, 15 Mayıs 1958, s. 22
      Anday, Melih Cevdet, "Ahmet Hamdi Tanpınar", Cumhuriyet, 27 Ocak 1962.
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun