Ahmed Resmi Efendi

Ahmed Resmi Efendi
  • Doğum Tarihi ve Yeri : 1700, Girit
  • Ölüm Tarihi ve Yeri : 1783, İstanbul
  • Meslek : Tarihçi, Diplomat, Yazar
  • Eserleri : Hulasatü-l'itibar, Hamiletü-l-Kübera: Darüssade Ağaları

Orta Avrupa devletlerine dair gözlemleri ile ünlü olan Ahmed Resmi Efendi, diplomat, tarihçi ve yazardır. Girit’te doğan ve eğitim için İstanbul’a gelen Ahmed Resmi, burada Mustafa Efendi’nin yanında yetişerek sonrasında damadı oldu. Devlet hizmetine girerek çeşitli görevler üstlenen Ahmed Resmi, III. Mustafa’nın tahta geçişini bildirmek için Avusturya’ya elçilikle gönderilmiş; 1763 yılında ise Berlin’e elçi olarak gitmiştir. Gittiği yerlerden övgü ile dönen Resmi, işini zerafet ve özenle yaptığı bilinmektedir.

Birçok kitap yazan Ahmed Resmi’nin belki de en ses getiren eseri Berlin sefirliği sonucu Prusya ve Berlin’i konu alan ‘’Sefaretname-yi Prusya’’ adlı eseridir. Bu kitap Avrupa’da da okunmuştur. Bunun dışında dışişleri bakanlarının biyografilerini anlattığı Halifet’r-rüesa adlı eseri de 18. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından ciddi önem taşımaktadır. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın görüşmelerine katılan Ahmed Resmi, ileri yaşlarında gözden düşmüştür.
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kütükoğlu, Bekir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1989, Cilt 2

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun