Ahmed Refik Altınay

Ahmed Refik Altınay
  • Doğum Tarihi ve Yeri : 1881, İstanbul
  • Ölüm Tarihi ve Yeri : 10 Ekim 1937, İstanbul
  • Meslek : Tarihçi, Yazar
  • Eserleri : Büyük Tarih-i Umumi, Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı

Ahmed Refik Altınay'ın Osmanlı tarihine ilişkin akademik makale ve kitap yayınlarını popüler bir dille okuyucuya aktarması, okur kitlesini çoğaltarak kendisini haklı bir üne kavuşturmuştur. Bu sayede ‘’tarihi sevdiren adam’’ olarak anılan Ahmed Refik Altınay, çeşitli dergilerde makaleler yayımladığı gibi Darülfünun’da Osmanlı Tarihi dersleri vermiştir.

Enver Paşa’nın teşvik etmesiyle arşive girerek Osmanlı belgelerini inceleyen Ahmed Refik, asıl ilmi çalışmalarına 1915 yılından sonra başlamış; bu dönemde birçok eserler ortaya koymuştur.
Demirbaş Şarl ile ilgili çalışmalarda da bulunan Altınay, İsveç hükümeti tarafından Türk-Bulgar ilişkilerine dair araştırmalarının takdir edilmesi sonucu Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile onurlandırılmıştır. Tarihi konuları ortaya koyarken gerçeği değiştirmemek konusunda ayrı bir özen gösteren Ahmed Refik, Türk tarihinde modern tarihçiliğin ilk, popüler tarihçiliğin ise en iyi temsilcisi kabul edilmiştir.
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Selçuk Akşin Somel, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi, Alfa Basım: İstanbul, 2014

Özcan, Abdülkadir, İslam Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 121

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun