Ahmed Fakih

Ahmed Fakih
  • Doğum ve Ölüm Tarihi : Bilinmemektedir
  • Meslek : Eğitmen, Şair

Mutasavvıf ve şair olan hoca Ahmed Fakih’in yaşamı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Zaten Anadolu’da yaşamış ve kişilikleri birbirine karıştırılmış farklı Ahmed Fakih’ler belli çalışmalar ve mevcut bilgiler ışığında birbirinden ayrılarak tespit edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda; Horasan’dan gelerek Konya’ya yerleştiği ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin babası Bahaeddin Veled’den fıkıh ilmini öğrendiği bilinmektedir. Ahmed Eflaki, Ahmed Fakih'in bir ders esnasında hocasının ilmine olan hayranlığından kendini kaybedip kitaplarını ateşe atarak dağlara çıktığı, ancak hocasının vefatından sonra Konya’ya döndüğü, Dervaze-i Ahmed’de oturarak gayb’da olanları söylemekle ve başka kerametler göstermekle şöhret bulduğunu anlatır.

Yine Eflaki'den edinilen bilgilere göre, onun henüz genç yaştayken Mevlana'ya büyük saygı duyduğu ve bunu onun geçtiği yollarda kendini kaybederek naralar atmak, secdelere kapanmak gini aşırı davranışlar gösterdiği; ancak Mevlana'nın da ona saygı göstererek bu aşırılıklarına hoşgörü ile yaklaştığı bilinmektedir. Bir ara Hicaz’a giden Ahmed Fakih, geri dönüşünde bir süre Kudüs’te kalmış ve vefatına kadar Konya’da Dervaze-i Ahmed denilen zaviyesinde yaşamıştır. Ölümünden sonra talebelerinden Şeyh Aliman Abdal, Ahmed Fakih adına Konya’da bir mescid yaptırmıştır. Kabri de bu mescidin içindedir.
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Serkaya, F.Osman, İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt 2

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun