Ahi Şerafettin Türbesi

  • Önemi : Ankara’da Samanpazarı semtinde 14. yüzyıla ait türbe

Ankara’nın Selçuklu devrine ait en önde gelen tarih ve sanat âbidelerinden olan Ahî Şerafeddin Türbesi’nin ve ona ait sandukasının Arapça kitâbesine göre 1330-31 tarihinde Ahî Hüsâmeddin için yapıldı. İçindeki yedi kabirden biri onun, bir diğeri 1350-51 yılında vefat eden oğlu Ahî Şerafeddin Mehmed’indir. Ayrıca burada Ahî Şerafeddin’in 1361 yılında vefat eden kızı Devlet Hatun ile Ahî Hüseyin’in 1430 yılında vefat eden kızı Ayşe Hatun’un sandukaları da bulunmaktadır. Diğer üç sandukanın ise Ahî Hüsâmeddin’in soyundan gelen kimselere ait olduğu tahmin edilir. Ahî Şerafeddin’e ait kabrin ise bugün sadece sanduka eteği yerinde durur. Sekizgen bir plana göre yapılan ve alt kısmı kare olan Ahî Şerafeddin Türbesi’nin üstünü dıştan sekiz, içten on altı dilimli kâgir bir sivri külâh örter. Böylece kareden on altıya geçiş, ustalıklı bir biçimde tromplar, köşe üçgenleri ve ufak nişlerin yardımıyla sağlandı. Türbe değişik ölçülerde ve cinslerde devşirme taşlardan yapıldı.

İçerisindeki yedi sandukadan bir tanesi alçı kabartmalarla süslüdür ve Ahî Hüsâmeddin’e aittir. Sahibi belli olmayan diğer bir sanduka da yine alçı tezyinatlı olup üzerine kelime-i tevhid işlendiği görülmektedir. İki sanduka ise altıgen mavi renkte çinilerle kaplıdır. Devlet ve Ayşe hatunların sandukaları mermerdendi. 1933’te Ankara Etnografya Müzesi’ne götürülmüş olan ceviz ağacı sanduka üzerinde ölünün adından başka, Âyetü’l-kürsî ve başka âyetler yazılıdır; ayrıca zengin bir oyma süsleme de görülür. Türk ağaç işçiliğinin en güzel eserlerinden olan ve tabut biçiminde bir sanduka ile altı kare, üstü çokgen sivri külâhlı küçük bir türbeye benzer başlık kısmından meydana gelen bu sandukanın Nakkaş Abdullah b. Mahmud tarafından yapıldığı kitâbesinde belirtildi. Evvelce etrafında yer alan ve içinde pek çok eski mezar taşı bulunan hazîre bozuldu ve taşlar başka yerlere taşındı. Yalnız bunlardan geriye 1379-80 tarihleri arasında vefat eden Ali Hüsâmeddin Hüseyin b. Yûsuf’un mezar taşı kaldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Eyice, Semavi, Ahi Şerafeddin Türbesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 1, 1988

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun