Abidin Paşa

Abidin Paşa
  • Görev : Mesnevi tercümesiyle tanınan Osmanlı devlet adamı
  • Doğum : 1843 - Preveze
  • Ölüm : 1906 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Tercüme ve Şerh-i Mesnevî’i Şerif, Tercüme ve Şerh-i Kaside-i Bürde, Alem-i İslamiyyet Müdafaa, Meali-i İslam

Tanınırlığını borçlu olduğu mesnevi tercümesiyle bilinen Osmanlı devlet adamı Abidin Paşa Preveze’de dünyaya geldi. Memleketinde gördüğü iyi eğitimin ardından İstanbul’a gelen ve burada devlet hizmetine giren Abidin Paşa, sırasıyla Preveze mutasarrıf muavinliği, merkez kaymakamlığı ve mutasarrıf vekilliği görevlerinde bulundu. İzmir Hukuk Temyiz Meclisi reisliği ve yeni kurulan Hukuk Komisyonu’na başkanlık yaptı. Hukuk Komisyonu’nun bir süre sonra ortadan kaldırılmasının ardından Sofya mutasarrıflığına tayin edildiyse de oraya giderken Erbaa, Tekfurdağı ve Varna mutasarrıflıklarıyla görevlendirildi. Bu görevleri icra ettikten sonra kısa bir dönem İstanbul borsa komiserliği yaptı ve Babıali’de kurulan birçok komisyonda aktif rol aldı. Sultan II. Abdülhamid’in emri üzerine iki dereceli mebus seçimleriyle ilgili nizamname taslağı hazırlayan Abidin Paşa, Doğu ıslahat projelerinde de aktif görev aldı.

Farsça, Arapça, Yunanca, Arnavutça ve Fransızca dillerine hakim olan Abidin Paşa, bu dillerin edebiyatlarını gayet iyi kavrayan, Yunanca yazı ve şiirler yazarak İstanbul’da Neogolos adlı gazetede yayımlayan önemli bir edebi kişiliktir. Aldığı devlet görevlerinin yanında yazma eylemine özen gösterdi. Rumeli beylerbeyi unvanıyla Sivas, altı ay sonra ise Selanik’e valiliğine tayin edilen Abidin Paşa, 1880 yılında üç ay Hariciye nazırlığı yaptı ve Mecidi nişanı verilerek Adana valiliğine tayin edildi. Hayatı çeşitli şehirlerde devlet görevi icra etmekle geçen Abidin Paşa’nın yolu Adana’daki dört yıllık görevinin ardından tekrardan Sivas’a düştü ve vali olarak görev yaptı. Ankara valiliğinin ardından son olarak Cezayir-i Bahr-i Sefîd valiliği yaptı. Emekli olmasıyla birlikte İstanbul’a dönen Abidin Paşa, emekliliğe adım atamadan Yemen ıslahatı grubuna dahil edildi ve bu görevi icra ettiği sırada vefat etti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İskender Pala, Abidin Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.310

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun