Abdurrahman Kâmil Yetkin

Abdurrahman Kâmil Yetkin
  • Kişiliği : Milli Mücadele'de önemli rol oynayan Amasya müftüsü
  • Doğum : 1850 - Amasya
  • Ölüm : 31 Aralık 1941 - Amasya
  • Başlıca Eserleri : Makâmât-I Harîrî Tercümesi, Divân-ı Kâmil, Fetâvâ-yi Abdurrahman Kâmil, Evliyâ, Ulemâ ve Şuarâ’dan Alfabetik Sıraya Göre Bazı Zatların Hayat Hikâyeleri

Milli Mücadele’nin başlatılmasında önemli role sahip din âlimlerinden olan ve Mustafa Kemal Atatürk ile olan fotoğrafıyla hafızalarda yer edinen Abdurrahman Kâmil Yetkin, uzun süre müftülük yaptığı Amasya’da dünyaya geldi. İlmiye mensubu bir aileden gelen Abdurrahman Efendi, sıbyan mektebini bitirdikten sonra hıfzını tamamladı. İki yıl süreyle kıraat okuyan Yetkin, Amasya Rüşdiyesi’nin ardından Mehmed Paşa Medresesi’ne devam etti ve buradaki tahsili sırasında istihrâc(mevcut bilgilerden geleceğe dair tahmin yürütme) alanıyla ilgilendi. Şirvani Mir Hasan Efendi’den icazet almasının ardından Amasya Bekir Paşa Medresesi’ne müderris tayin edildi. Arapça ve Farsça bilen Abdurrahman Efendi, müftülüğü sırasında Amasya’da çeşitli komisyonlarda çalıştı ve kadı vekilliği yaptı. Hicaz Demiryolu Yâne Komisyonundaki hizmetlerinden dolayı nişan ve madalya ile ödüllendirildi. Kendisinden sonra Amasya müftüsü olan Mustafa Tevfik Efendi’nin vefatının ardından Mustafa Kemal Paşa tarafından tekrardan Amasya müftülüğüne tayin edildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Milli Mücadele sürecinde Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa’yı ilk karşılayanlardan olan Abdurrahman Efendi, bu karşılamanın ardından uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Ertesi gün Abdurrahman Efendi’nin cuma vaazını dinleyen Mustafa Kemal Paşa’nın "Eğer bu memlekette Abdurrahman Kâmil Efendi gibi on tane âlim olsaydı bu memleket bu hale düşmezdi"dediği aktarılır. Vaaz sırasında halkı Milli Mücadele’yi anlatan ve bu mücadeleye davet eden Abdurrahman Efendi’nin çağrıları karşılık buldu. İlerleyen zamanlarda düzenlenen mitingde konuşan Abdurrahman Efendi haklı düşmana karşı mücadeleye teşvik etmeye devam etti. Bu sırada kurulan Amasya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin on yedi üyesinin arasında yer aldı. Biriktirdiği altınları bu uğurda cemiyete bağışlaması bu yolda ne kadar fedakâr ve kararlı olduğunu göstermektedir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kâmil Şahin, Abdurrahman Kâmil Yetkin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2013, cilt.43, sf.504-505

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun