Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi
  • Yaşadığı Dönem : 13. Yüzyıl sonu - 14.Yüzyıl başı
  • Meslek : Osmanlı Akıncısı, Uç Beyi
  • Çocukları : Kara Rahman

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük katkı sağlayan ve Osman Gazi’nin sadık silah arkadaşlarından olan Abdurrahman Gazi, birçok fethin kilit isimlerinden biriydi. 1317 yılından itibaren Osman Gazi'nin akınlarda fazla yer almamasıyla birlikte, akıncı kollarından birinin başına getirildi. Gazi, İznik’in fethini kolaylaştırmak adına Kara Tekin hisarını ele geçirdi. Orhan Gazi ile birlikte Bizanslıları püskürttükleri Pelekanon Savaşı'nda yer almış, ayrıca Bursa'nın fethinde de bulunmuştur.

Fetihleri arasında en önemlisi şüphesiz Aydos’un fethidir. Bu mevkinin bölgedeki en yüksek tepe olması, Bizans tarafından İstanbul'a gelecek tehditlere karşı gözetleme ve kontrol etme noktası olması açısından önemliydi. Konur Alp ile birlikte görevlendirilen Gazi, kalenin yüksek duvarlarına yaptıkları saldırılar sonuçsuz kalır fakat, kale kumandanının kızı surlardan Türkleri seyrederken daha önce rüyasında gördüğü, kendisini sıkıntıdan kurtaracak olan adamı görür. Bu adamın Abdurrahman Gazi olduğuna inanır ve bir mektup yazarak taşa sarıp fırlatır. Kızın planı gereğince Gazi ve arkadaşları gizlice açılan kapıdan içeri girerek kaleyi kolayca ele geçirir. Fethi gerçekleştirdikten sonra bizzat Orhan Gazi’ye haberi verir ve Orhan Gazi’de bu fethe vesile olan kızla Abdurrahman Gazi’yi evlendirir. 
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Ahmet Şimşirligil, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler, Türkler, c.9, s.185
Abdulkadir Özcan, Gazi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı: Ankara c.13, s.443-446
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun