Abdurrahman Abdi Paşa

  • Görev : Osmanlı veziri
  • Doğum : 1616
  • Ölüm : 2 Eylül 1686 – Budin

Budin eyaletinin son beylerbeyi olan Abdurrahman Abdi Paşa askeriyeden yetişti. 1668 yılında yeniçeri ağası olan Abdurrahman Abdi Paşa, Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa’nın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katıldı; özellikle Kandiye’nin fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 1674 yılında Bağdat, iki yıl sonra Mısır, 1681 yılında da Bosna valisi olduğu bilinen Abdurrahman Paşa, daha sonra sırasıyla Kamaniçe muhafızlığı, Budin valiliği ve Macaristan serdarlığı görevlerine getirildi. Bir ara Halep valiliği de yapan Abdi Paşa, 1685 yılında ikinci defa Budin beylerbeyiliğine tayin edildi.

Ertesi yıl 90.000 kişilik Haçlı kuvvetlerinin Budin’i kuşatması üzerine, emrindeki 16.000 kadar Türk askeriyle şehri iki buçuk ay savundu. Düşman ordusunun tepeleri tutması yüzünden dışarıdan yeterli yardım alınamadı ve Budin düşman eline geçti. Seksen yaşlarında bulunan Abdi Paşa bizzat katıldığı bu çarpışmalar sırasında şehit düştü. Onun şehit olduğu yere daha sonra Macarlar tarafından Türkçe ve Macarca bir kitabe konuldu. Bu yenilgiyle, yüz elli yıldan beri Türk şehri olan Budin kesin olarak Osmanlı hakimiyetinden çıktı, ardından Macaristan’ın öteki bölgeleri de birer birer kaybedildi. Bağdat valiliği sırasında Ma‘ruf-i Kerhi’nin türbesini tamir ettiren Abdi Paşa, kaynaklarda cömert ve cesur bir kimse olarak nitelendirilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt 1, sayfa: 156

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun