Abdürrahim Zapsu

Abdürrahim Zapsu
  • Önem : İslâmcı yazar ve mücadele adamı
  • Doğum : 1890 - Van-Başkale
  • Ölüm : 1958

Soyu, babası Mehmed Pertev Bey aracılığıyla Abdülkādir-i Geylânî’ye kadar giden Abdürrahim Zapsu seyyid olarak tanındı. İlköğrenimini Başkale’de, orta öğrenimini Van Dârülmuallimîni’nde yaptı. Arapça ve Farsçayı özel hocalardan aldığı dersler ile öğrendi ve dini bilgilerini genişletti. Seyyid Tâhâ Arvâsî’den icâzet aldı. II. Meşrutiyet öncesinde bazı Kürt derneklerinde çalıştı. Türkçe ve Kürtçe dilinde yayımlanan Jin dergisinde yazılar yazdı. I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde yer aldı. Bitlis’te katıldığı çete savaşlarında esir düştü ve Nargin adasındaki esir kampına gönderildi. Kampından kaçmayı başardığında Bakü’ye gitti. Bolşevik ihtilâlinin başlaması ve Rusya’nın savaştan çekilmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mezuniyet tezi olarak Âbide-i Tevhîd adıyla hazırladığı Âyetü’l-kürsî tefsiriyle fakültenin ilk mezunları arasına girdi. Ankara Maliye Meslek Mektebi’ni de İstanbul’daki mal müdürlüğünde memurluk yaptı. Diğer yandan da dinî bilgiler veren ve dini kötüleyenlerle karşı yayın yapan Ehl-i Sünnet dergisini neşretti.

Dini bilgilerin doğru bir şekilde ve özellikle çocuklara ve gençlere öğretilmesi konusunda yazılar ve şiirler yazan Zapsu şiirlerinin çoğunu aruz ile yazdı ve genellikle “Rahmi” mahlasını kullandı. Yazar kimliği ile halk arasında tanınan Zapsu başta Ehl-i Sünnet dergisi olmak üzere hazırladığı kitap ve risâlelerin hemen hemen tamamında dinî bilgilerin yayılması ve halka öğretilmesi amacı vardı. Tek parti iktidarının son yıllarında din üzerindeki baskının nisbeten azalmasıyla bu dönemde yayımlanan benzer dergilerle beraber Zapsu’nun yayım faaliyetlerinin de önemli rolü oldu. İlk sayısı 4 Temmuz 1947’de çıkan Ehl-i Sünnet, yarım gazete sayfası boyutlarında dört sayfa halinde “Dinî, Ahlâkî ve İlmî Haftalık Gazete” üst başlığıyla yirmi altı sayı, ardından daha küçük boyda ve on altı sayfa halinde on beş günlük dergi olarak yayımlanmıştır. Başlık altında anayasanın, “Hiç kimse felsefî inancından, din ve mezhebinden dolayı kınanamaz”; “Her Türk hür doğar ve hür yaşar” cümleleri yer aldı. Dergideki imzasız yazıların çoğu da Zapsu’ya aitti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Uzun, Mustafa, Abdürrahim Zapsu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2013, c.44, sf. 127-128

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun