Abdullah bin Yasin

  • Önem : Murabıtlar Devleti'nin kurucusu, Kuzey Afrika'nın İslamlaştırılmasını başlatan kişi
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 8 Temmuz 1059 - Tamesna

Abdullah Bin Yasin, Murabıtlar Devleti’nin kurucusu, aynı zamanda Kuzey Afrika’nın İslamlaştırılmasını başlatan kişi olarak bilinmektedir. Hayatının 1050 yılı öncesine dair bölüm hakkında az bilgi sahibi olunan Yasin’in annesi Fas’taki Kuzula kabilesindendir. Kurtuba’da başladığı tahsilini Sus şehrinde tamamladı. Daha sonra ise Cüdâle kabilesi reisi Yahya b. İbrahim tarafından Afrika’ya İslamiyet’i öğretmek ve yaymak için görevlendirildi. Abdullah B. Yasin’in yöre halkını İslamlaştırma çabaları bir süre başarısızlığa uğradı ve Abdullah küçük bir toplulukla Senegal’in bir adasına çekildi. Burada Ribat adı verilen bir tekke kurarak dini-askeri bir örgüt oluşturdu. Bu örgütün üyelerine Bu örgütün üyelerine de “Ribat’ın içindekiler” anlamına gelen “Muratıblar” denildi. Yaşamlarını dine dayayan bu kişiler askeri bir disiplin ve komünal bir düzen içinde yaşadılar. Üyelere sert kurallar ve dayak cezası uygulanıyordu. Kısa zamanda sayıları bine varan Murabıtlar, güçlenerek Sahra’daki kabileleri buyrukları altına aldılar. Yerli kabile reislerinin çoğu Müslüman olmayı kabul etti, ancak kitleler genellikle eski inançlarını devam ettirdi.

Abdullah B. Yasin önderliğindeki Murabıtlar, 1055’te Fas ve Gana’daki kentlere akınlara başladılar. Dini önderliği elinde tutan Abdullah B. Yasin, ordu komutanlığını Yahya B. Umar’a verdi. Kuzeyde Zenata kabilesinin yönettiği Sicilmasa kentine, güneyde ise Gana Krallığı’a ait Avdagast kentine akınlar yapıp, ganimetler aldılar. Dara, Sus, Agmat ve Nafis’te egemenlik kurdular. Abdullah B. Yasin Atlas Okyanusu kıyısında Tamasna’da Bergavarlar’la savaşırken öldü.  8 Temmuz 1059 tarihinde Tamesna yakınlarında öldü. Cenazesi, Kerîfle adıyla bilinen yüksek bir yere defnedildi. Murabıtlar Devleti Kuzey Afrika’da birçok kabileyi Müslümanlaştırdı. Abdullah B. Yasin’in ölümünden sonra da Kuzeybatı Afrika ve İspanya Murabıtlar’ın egemenliğine son verdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdülkerim Özaydın, Abdullah B. Yasin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.1, 1988

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun